Oznamy z 5.nedele po Veľkej noci – 17.máj 2020

Všetkým členom Cirkevného zboru oznamujeme, že od nedele 10.mája 2020 pri dodržaní predpísaných a nariadených hygienických podmienok sa služieb Božích môže vzhľadom na kapacitu chrámu Božieho aj s využitím chóru zúčastniť najviac 50 (päťdesiat) veriacich – bez využitia chóru je to len 35 (tridsaťpäť) veriacich.

 

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na Vstúpenie Krista Pána na nebo, teda vo štvrtok 21.mája 2020 o 18,00 hodine v chráme Božom – s obmedzeným počtom veriacich – maximálne 50 (päťdesiat).

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (24.mája 2020) – bude to Nedeľa po Vstúpení Krista Pána na nebo. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine – s obmedzeným počtom veriacich – maximálne 50 (päťdesiat).

Mimoriadna situácia zasiahla nielen náš cirkevno–náboženský život, ale zasiahla aj do financií našej cirkvi a teda aj do financií nášho Cirkevného zboru.
Možno práve teraz je ten správny čas na to, aby sme prostredníctvom finančných darov a „zameškaných“ ofier ukázali svoju spolupatričnosť a tiež aj to, ako veľmi nám záleží na našom Cirkevnom zbore, ale najmä to, ako veľmi Pána Boha milujeme.

Bližšie informácie o tom, ako podporiť Cirkevný zbor nájdete kliknutím na nasledovný odkaz: Zameškané ofery

 

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(3) Aj keď sa postupne čoraz viac začínajú uvoľňovať jednotlivé opatrenia prijaté proti šíreniu nebezpečného ochorenia COVID–19, nevieme, ako dlho ešte bude trvať obmedzenie počtu prítomných na službách Božích v chráme Božom, preto až do odvolania sa okrem služieb Božích v obmedzenom režime nebudú konať žiadne ďalšie cirkevno–zborové aktivity a podujatia (priestorové a kapacitné dôvody).

(4) Rozhlas a televízia Slovenska vysiela počas pracovných dní v čase od 17,30 do 18,00 hodiny priame rozhlasové prenosy skrátených omší a pobožností. Evanjelická pobožnosť je zaradená do vysielania vždy v stredu večer. Najbližší prenos evanjelickej pobožnosti je naplánovaný na stredu, 20.mája 2020 o 17,30 hodine.

(5) Pre deti z detskej besiedky sú na internete dostupné nahraté programy, ale aj „OnLine“ prenosy. Jednotlivé videá pre deti z detskej besiedky sú zaradené ako súčasť tzv. „YouTube kanála“ daného Cirkevného zboru. Ak teda chcete, aby vaše deti aj po duchovnej stránke žili a rástli, stačí, ak kliknete nižšie na niektorý odkaz zobrazujúci „YouTube kanál“ hľadaného Cirkevného zboru … ECAV Hybe, ECAV Petržalka, ECAV Trnava, ECAV Háj, … Jednotlivé videá pre deti z detskej besiedky sú zaradené ako súčasť tzv. „YouTube kanála“ daného Cirkevného zboru.
„YouTube kanály“ Cirkevných zborov nájdete kliknutím na niektorý z nižšie uvedených odkazov:
ECAV Hybe
ECAV Petržalka
ECAV Trnava
ECAV Háj

(6) Bez virtuálneho (internetového) stretnutia nezostali ani konfirmandi a dorastenci. „Spoločné stretnutia dorastu Horného Liptova“, ktoré sa konali vždy v posledný piatok v mesiaci, pokračujú aj na internete. Cirkevný zbor Hybe pripravuje na každý piatok o 18,00 hodine „OnLine“ stretnutie dorastu. V piatok 29.mája to už bude 8.pokračovanie „OnLine“ dorastu. „OnLine“ dorast a jednotlivé videá pre dorastencov sú zaradené ako súčasť tzv. „YouTube kanála“ Cirkevného zboru Hybe.
„YouTube kanál“ Cirkevného zboru Hybe nájdete kliknutím na nižšie uvedený odkaz:
ECAV Hybe

(7) Na záver týchto oznamov chcem touto cestou poďakovať aj všetkým tým, bez ktorých záznamy služieb Božích, ale aj všetky ostatné nahrávky v tejto neľahkej spoločenskej situácii pre nás všetkých nemohli vzniknúť. Ďakujem všetkým tým, ktorých nie je vidieť a stoja za kamerou, alebo nahrávajú na mobilný telefón, alebo sedia za nahrávacím zariadením a dohliadajú tak na kvalitu záznamu (Radko Č., Lucka Č., Rasťo G., Miroslav B.). Zároveň verím, že sme našli pochopenie u tých, ktorí pozerajú služby Božie zo záznamu, keď vzhľadom na naše skromné technické vybavenie a obmedzené možnosti, sú tieto video záznamy služieb Božích, ak Pán Boh dá, dostupné až v nasledujúci deň po službách Božích na „YouTube kanáli“ brata farára.
Ak chcete dostávať upozornenia na nové video záznamy hneď po zverejnení na stránke „www.youtube.com“, prejdite do „YouTube kanála“ brata farára, a pod prehrávaným videom sa prihláste na odber videí kliknutím na tlačidlo „ODOBERAŤ“.

„YouTube kanál“ brata farára nájdete kliknutím na nasledovný odkaz: YouTube – Mario Činčurák

Slovo Božie môžeme aj naďalej prijímať pri sledovaní či počúvaní služieb Božích, kázní, Biblických zamyslení prostredníctvom médií ako sú televízia, rozhlas či internet.

 

(8) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V piatok 8.mája 2020 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým spolubratom Vladimírom Uličným, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti 19.apríla 2020 v nedožitom 64.roku jeho pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojím synom, bratom, švagrom, krstným otcom a blízkym príbuzným venovala na cirkevné ciele spolu 100,-€.
  • V týchto dňoch (12.mája 2020) uplynulo 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Zuzanou Vdovinovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 62.roku jej pozemského života. Na svoju sestru, krstnú mamu a blízku príbuznú si s láskou a úctou spomínajú: sestra Dana s rodinou, sestra Mária s rodinou, krstná dcéra s rodinou, krstný syn. Na cirkevné ciele venovali spolu 70,–€; a do ofery 10,–€.

Smútiacej pozostalej rodine a spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 39: „Ajhľa, na piade si mi vymeral dni a čas môjho života je ako nič pred Tebou. Len ako márnosť stojí tu každý človek. … Čuj moju modlitbu, ó Hospodine, naslúchaj môjmu volaniu! Nemlč, keď vylievam slzy, lebo som hosťom u Teba, pútnikom, ako všetci moji otcovia.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2020)

Pridaj komentár