Oznamy zo 4.nedele Adventnej – 20.december 2020

Všetkým členom Cirkevného zboru oznamujeme, že od 19.decembra 2020 pri dodržaní predpísaných a nariadených hygienických podmienok sa služieb Božích môže vzhľadom na kapacitu chrámu Božieho aj s využitím chóru zúčastniť najviac 120 (stodvadsať) veriacich – bez využitia chóru je to len 80 (osemdesiat) veriacich.

 

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkov roku Pána 2020 si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (27.decembra 2020) – bude to Nedeľa po Vianociach. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Tohtoročný Advent a Vianoce sú poznačené koronakrízou rovnako, ako bol poznačený tohtoročný Pôst a Veľká noc. Je preto naozaj veľmi ťažké urobiť čo i len rozpis služieb Božích na Vianočné sviatky tak, aby zohľadňoval prichádzajúcu nepredvídateľnú situáciu. Spolu s bratom dozorcom sme zvažovali rôzne alternatívy a možnosti, ako umožniť Vám, členom nášho Cirkevného zboru, prísť na Vianočné sviatky do chrámu Božieho a pritom aby boli dodržané všetky platné obmedzenia a nariadenia. V obecných novinách bol zverejnený rozpis služieb Božích, ako sme ho mali plánovaný na situáciu, keď bola povolená polovičná kapacita chrámu Božieho. Pravidlá pre konanie služieb Božích sa však už stihli zmeniť, preto vás prosíme, aby ste rozpis služieb Božích zverejnený v obecných novinách nebrali ako záväzný a nemenný. Služby Božie na Štedrý večer a na závierku občianskeho roka-Silvester sme sa po krátkej porade presbyterstva rozhodli zrušiť.
Služby Božie však chceme nahrať a vysielať cez internet. Na Štedrý večer by to malo byť už o 15,00 hodine a na Závierku občianskeho roka o 17,00 hodine.
Služby Božie nájdete na
YouTube kanáli“ brata farára. Aktuálny Rozpis služieb Božích si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(3) Nakoľko od 19.decembra 2020 platí zákaz vychádzania a akéhokoľvek zhromažďovania sa, okrem služieb Božích sa nebudú konať žiadne vnútrozborové aktivity.

(4) Pre deti z detskej besiedky sú na internete dostupné nahraté programy, ale aj „OnLine“ prenosy. Jednotlivé videá pre deti z detskej besiedky sú zaradené ako súčasť tzv. „YouTube kanála“ daného Cirkevného zboru. Ak teda chcete, aby vaše deti aj po duchovnej stránke žili a rástli, stačí, ak kliknete nižšie na niektorý odkaz zobrazujúci „YouTube kanál“ hľadaného Cirkevného zboru … ECAV Hybe, ECAV Petržalka, ECAV Trnava, ECAV Háj, … Jednotlivé videá pre deti z detskej besiedky sú zaradené ako súčasť tzv. „YouTube kanála“ daného Cirkevného zboru.
„YouTube kanály“ Cirkevných zborov nájdete kliknutím na niektorý z nižšie uvedených odkazov:
ECAV Hybe
besiedka Dolný Kubín
ECAV Petržalka
ECAV Trnava
ECAV Háj

(5) Bez virtuálneho (internetového) stretnutia nezostali ani konfirmandi a dorastenci. „Spoločné stretnutia dorastu Horného Liptova“, ktoré sa konali vždy v posledný piatok v mesiaci, pokračujú aj na internete. Cirkevný zbor Hybe pripravuje na každý piatok o 18,00 hodine „OnLine“ stretnutie dorastu. V piatok 18.decembra to už bolo 8.pokračovanie „OnLine“ dorastu v tomto školskom roku. „OnLine“ dorast a jednotlivé videá pre dorastencov sú zaradené ako súčasť tzv. „YouTube kanála“ Cirkevného zboru Hybe.
„YouTube kanál“ Cirkevného zboru Hybe nájdete kliknutím na nižšie uvedený odkaz:
ECAV Hybe

(6) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(7) Prvou adventnou nedeľou sme vstúpili do adventného obdobia. Advent je čas, kedy sa ako kresťania pripravujeme na udalosti Vianočné sviatky, ale Advent nám takisto pripomína druhý príchod Pána Ježiša Krista, keď príde vo svojej moci a slávy, aby súdil celý svet. Advent je teda aj časom, kedy sa máme v pokání skloniť pred nebeským Pánom a od Neho samotného prijímať predrahú Božiu milosť v odpustení našich hriechov skrze spoveď a prijatie Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, členov nášho Cirkevného zboru s prosbou: Ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, kvôli zdravotnému stavu nemôžu prísť do nášho spoločenstva v chráme Božom, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť ku stolu Pánovmu v tomto tichom Adventnom čase aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si to vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledné dni Adventu, kedy je veľmi zložité popri rôznych iných povinnostiach nájsť vhodný termín na návštevu a prislúženie sviatosti Večere Pánovej v domácnosti. Tohtoročné adventné obdobie máme krátke a zostávajú nám už len posledné dva dni. (Za porozumenie ďakujem.)

(8) Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline sa z dôvodu nárastu dopravných nehôd s účasťou chodcov, ktoré majú často tragické následky a to najmä za zníženej viditeľnosti v ranných a večerných hodinách, obracia na všetkých občanov, aby bezpodmienečne používali ochranné reflexné prvky na odeve pri pohybe na ceste.

(9) Na záver týchto oznamov chcem touto cestou poďakovať aj všetkým tým, bez ktorých záznamy služieb Božích, ale aj všetky ostatné nahrávky v tejto neľahkej spoločenskej situácii pre nás všetkých nemohli vzniknúť. Ďakujem všetkým tým, ktorých nie je vidieť a stoja za kamerou, alebo nahrávajú na mobilný telefón, alebo sedia za nahrávacím zariadením a dohliadajú tak na kvalitu záznamu (Radko Č., Lucka Č.). Zároveň verím, že sme našli pochopenie u tých, ktorí pozerajú služby Božie zo záznamu, keď vzhľadom na naše skromné technické vybavenie a obmedzené možnosti, sú tieto video záznamy služieb Božích, ak Pán Boh dá, dostupné až v nasledujúci deň po službách Božích na „YouTube kanáli“ brata farára.
Ak chcete dostávať upozornenia na nové video záznamy hneď po zverejnení na stránke „www.youtube.com“, prejdite do „YouTube kanála“ brata farára, a pod prehrávaným videom sa prihláste na odber videí kliknutím na tlačidlo „ODOBERAŤ“.

„YouTube kanál“ brata farára nájdete kliknutím na nasledovný odkaz: YouTube – Mario Činčurák

Slovo Božie môžeme aj naďalej prijímať pri sledovaní či počúvaní služieb Božích, kázní, Biblických zamyslení prostredníctvom médií ako sú televízia, rozhlas či internet.

 

(10) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

V týchto dňoch (18.decembra 2020) uplynulo 10 rokov, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Žofiou Bačíkovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 84.roku jej pozemského života. Rodina si zároveň spomína aj na otca, starého otca Martina Bačíka pri jeho nedožitých 100.narodeninách. Na svojich rodičov, starých rodičov a blízkych príbuzných si s láskou a úctou spomínajú: syn Milan s rodinou, dcéra Lýdia s rodinou a spolu venovali na cirkevné ciele 50,-€.

Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 73: „Kohože mám na nebi? A keď som s Tebou, netúžim po zemi. Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca naveky a mojím údelom. Lebo hľa, zahynú, čo sa vzďaľujú od Teba, zničíš každého, kto Ti je neverný. Ale mňa blaží Božia blízkosť. V Hospodinovi, Pánovi mám svoje útočisko, aby som všetky Tvoje skutky zvestoval.“

 

  • Dnes (20.decembra) sa naša spolusestra Anna Nudzíková dožíva svojho okrúhleho životného jubilea 70–tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala na chrám Boží 20,-€.

Nášho oslávenca nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová Písma svätého, ktoré čítame v Žalme 103: „Dobroreč, duša moja, Hospodinu a celé moje vnútro Jeho svätému menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinu a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2020)

Pridaj komentár