Audio nahrávky kázní – 2020

(späť na kategóriu – Kázne)

Na tejto stránke nájdete linky (odkazy) na audio (zvukové) nahrávky kázní a niekoľko videozáznamov zo služieb Božích v roku Pánovom 2020, ktoré sú umiestnené na serveri „www.youtube.com“ ako videá na YouTube kanáli“ brata farára. K takémuto riešeniu sme pristúpili kvôli kapacitnému šetreniu miesta na našej webovej (internetovej) stránke. Na server „www.youtube.com“ postupne presunieme aj staršie kázne zverejnené na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme…

 

Nedeľa Svätej Trojice – 7.jún 2020 (celé služby Božie)

Kázeň na text z Knihy proroka Izaiáša, 6.kapitola, verše 1-8. Služby Božie si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Video – záznam služieb Božích

 

 

2.slávnosť Svätodušná – 1.jún 2020 (celé Slávnostné služby Božie)

Kázeň na text z Listu apoštola Pavla Rímskym kresťanom, 8.kapitola, verše 6-11. Služby Božie si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Video – záznam Slávnostných služieb Božích

 

 

1.slávnosť Svätodušná – 31.máj 2020 (celé Slávnostné služby Božie)

Kázeň na text z Knihy proroka Ezechiela, 37.kapitola, verše 1-14. Služby Božie si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Video – záznam Slávnostných služieb Božích

 

 

Nedeľa po Vstúpení Krista Pána na nebo – 24.máj 2020 (celé služby Božie)

Kázeň na text z Evanjelia Matúša, 12.kapitola, verš 25 a z 1.listu apoštola Petra, 4.kapitola, verše 10-11. Služby Božie si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Video – záznam služieb Božích

 

 

Vstúpenie Krista Pána na nebo – 21.máj 2020 (celé služby Božie)

Kázeň na text z Evanjelia Marka, 16.kapitola, verše 14-20. Služby Božie si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Video – záznam služieb Božích

 

 

5.nedeľa po Veľkej noci – 17.máj 2020 (celé služby Božie)

Kázeň na text z Evanjelia Jána, 17.kapitola, verš 15. Služby Božie si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Video – záznam služieb Božích

 

 

4.nedeľa po Veľkej noci – 10.máj 2020 (celé služby Božie)

Kázeň na text zo Skutkov apoštolov, 16.kapitola, verše 20-34. Služby Božie si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Video – záznam služieb Božích

 

 

3.nedeľa po Veľkej noci – 3.máj 2020 (celé služby Božie)

Kázeň na text z knihy proroka Izaiáša, 40.kapitola, verše 25-31. Služby Božie si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Video – záznam služieb Božích

 

 

2.nedeľa po Veľkej noci – 26.apríl 2020 (celé služby Božie)

Kázeň na text z Evanjelia Jána, 21.kapitola, verše 15-19. Služby Božie si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Video – záznam služieb Božích

 

 

1.nedeľa po Veľkej noci – 19.apríl 2020 (celé služby Božie)

Kázeň na text z Evanjelia Jána, 20.kapitola, verše 24-29. Služby Božie si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Video – záznam služieb Božích

 

 

1.slávnosť Veľkonočná – 12.apríl 2020 (celé Slávnostné služby Božie)

Kázeň na text zo Žalmu 118,, verše 1-2 a 14-24. Služby Božie si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Video – záznam Slávnostných služieb Božích

 

 

Veľký piatok – 10.apríl 2020 (celé služby Božie)

Kázeň na text z Evanjelia Matúša, 27.kapitola, verše 35-50. Služby Božie si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Video – záznam služieb Božích

 

 

Pôstna večiereň – 8.apríl 2020

Kázeň na text z 1.knihy Kráľov, 14.kapitola, verše 1-20. Pôstnu večiereň si môžete vypočuť kliknutím na nasledovný odkaz:

Audio – záznam Pôstnej večierne

 

 

6.pôstna nedeľa – Kvetná nedeľa – 5.apríl 2020 (celé služby Božie)

Kázeň na text z Listu Židom, 12.kapitola, verše 1-3. Služby Božie si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Video – záznam služieb Božích

 

 

Pôstna večiereň – 1.apríl 2020

Kázeň na text z 1.knihy Kráľov, 13.kapitola, verše 1-10 a 33-34. Pôstnu večiereň si môžete vypočuť kliknutím na nasledovný odkaz:

Audio – záznam Pôstnej večierne

 

 

5.pôstna nedeľa – Smrtná nedeľa – 29.marec 2020 (celé služby Božie)

Kázeň na text z Listu Židom, 13.kapitola, verše 12-14. Služby Božie si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Video – záznam služieb Božích

 

 

Pôstna večiereň – 24.marec 2020

Kázeň na text z 1.knihy Kráľov, 12.kapitola, verše 25-33. Pôstnu večiereň si môžete vypočuť kliknutím na nasledovný odkaz:

Audio – záznam Pôstnej večierne

 

 

4.pôstna nedeľa – 22.marec 2020 (celé služby Božie)

Kázeň na text z Knihy proroka Izaiáša, 54.kapitola, verše 7-8. Služby Božie si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Video – záznam služieb Božích

 

 

Pôstna večiereň – 19.marec 2020

Kázeň na text z 1.knihy Kráľov, 11.kapitola, verše 28-40 si môžete vypočuť kliknutím na nasledovný odkaz:

Kázeň – pôstna večiereň

 

 

Pôstna večiereň – 17.marec 2020

Kázeň na text z 2.knihy Mojžišovej, 32.kapitola, verše 1-6 a 15-20 si môžete vypočuť kliknutím na nasledovný odkaz:

Kázeň – pôstna večiereň

 

 

 

Zjavenie Krista Pána mudrcom – 6.január 2020

Kázeň na text z Evanjelia Matúša, 2.kapitola, verše 1-2 a 9-11:

 

 

Nový rok 2020 – 1.január 2020

Kázeň na text z knihy Žalmov, 34.Žalm, verš 15b (Heslo na rok 2020):

 

(späť na kategóriu – Kázne)

 

Pridaj komentár