Oznamy z Nedele po Vstúpení – 2.jún 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (9.júna 2019) – bude to 1.slávnosť Svätodušná. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine a nakoľko to bude 1.slávnosť Svätodušná, služby Božie budú slávnostné. Služby Božie na 2.slávnosť Svätodušnú – v pondelok (10.júna 2019) budú večer o 18,00 hodine. Ofera po službách Božích na 1.slávnosť Svätodušnú je určená pre kazateľa slova Božieho (zborového farára) a ofera na 2.slávnosť Svätodušnú je určená pre sestru kantorku, preto aj tieto ofery dávam do Vašej štedrej pozornosti.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v novom školskom roku (október 2019) a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka.

(3) Stretnutie modlitebnej skupinky bude v utorok so začiatkom o 17,15 hodine v zborovej miestnosti.

(4) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(5) Seniorsky úrad Liptovsko-oravského seniorátu pozýva deti v sobotu 8.júna 2019 so začiatkom o 9,30 hodine v Liptovskom Hrádku na Seniorátne stretnutie detí s hlavnou témou „Môj najlepší kamarát“. Pozvánku vo forme plagátiku na stretnutie detí zobrazíte kliknitím na nasledovný odkaz: PLAGÁTIK

(6) Seniorsky úrad Liptovsko-oravského seniorátu pozýva aj mužov na druhé tohtoročné spoločné stretnutie mužov, ktoré sa bude konať v stredu 5.júna 2019 so začiatkom o 18,00 hodine v Dolnom Kubíne v zborovom dome. Témou stretnutia je: „Manžel, otec v rodine“. Našim hosťom bude domáci brat Jozef Šimek, ktorý sa zhostil aj k danej téme mať slovo. Tešíme sa na stretnutie s vami. Prineste si Biblie a Evanjelický spevník.

(7) Spevokol sa k nacvičovaniu stretne dnes (nedeľa) o 18,00 hodine.

(8) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok, teda 31.mája 2019 o 17,30 hodine.

(9) Dorast sa stretne v piatok, teda 31.mája 2019 o 18,30 hodine v zborovej miestnosti.

(10) V sobotu 1.júna 2019 bude o 18,00 hodine stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže v zborovej miestnosti.

(11) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(12) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(13) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(14) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(15) Na výročnom konvente vo februári tohto roka (2019) sme boli informovaní o ukončení služby našich sestier upratovačiek zo zdravotných dôvodov. Prosíme preto ochotných členov Cirkevného zboru, ktorým leží na srdci útulnosť nášho chrámu Božieho, a chcú pomáhať a slúžiť upratovaním chrámu Božieho, aby sa prihlásili na farskom úrade.

(16) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V uplynulom týždni neboli prinesené žiadne milodary.

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2019)

Pridaj komentár