Oznamy zo 7.nedele po Svätej Trojici – 4.august 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (11.augusta 2019) – bude to 8.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Na službách Božích bude kázať brat farár Miroslav Erdinger z Prahy.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v novom školskom roku (október 2019) a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka.

(3) Stretnutie modlitebnej skupinky počas letných prázdnin sa z dôvodu dovoleniek konať nebude. Modlitebná skupinka sa opäť začne stretávať od nového školského roka (september 2019).

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude v novom školskom roku (september 2019) podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Už v tomto mesiaci (august) je možné prihlasovať deti-žiakov 7.ročníka Základnej školy, na vyučovanie konfirmácie. Prihlasovanie na konfirmačnú prípravu bude ukončené v nedeľu 22.septembra 2019. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(6) Dorast sa stretne v piatok, teda 9.augusta 2019 o 18,30 hodine v zborovej miestnosti.

(7) V sobotu 10.augusta 2019 bude o 18,00 hodine stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže v zborovej miestnosti.

(8) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na Misijné dni Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnia v Hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch v dňoch 29.augusta-1.septebmbra 2019 s hlavnou témou „Dobre vidieť“, ktorá poukazuje na dôležitosť duchovného zraku pre náš každodenný život. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Misijné dni VD 2019

(9) Liptovsko-oravský seniorát pozýva rodiny v rámci Rodinného spoločenstva Liptovsko-oravského seniorátu na víkendový pobyt, ktorý sa bude konať v dňoch 6.-8. septembra 2019 v Račkovej doline v chate J. A. Komenského s názvom – „Pod jednou strechou“. Budeme spoločne prechádzať pomyselnými miestnosťami domu a spoločne uvažovať, čo „konzumujeme“ v našich kuchyniach. Zastavíme sa v obývačke a budeme rozmýšľať, ako sa darí našim vzťahom s okolitým svetom. Ako je na tom napríklad naša vonkajšia fasáda v porovnaní s vnútorným poriadkom… Pre deti bude tiež pripravený program. …plagát

(10) Touto cestou oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že v dňoch 5. a 6.júla 2019 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tí, ktorí ste si cirkevný príspevok ešte neuhradili prosíme, aby ste tak urobili v dohľadnej dobe buď sestre pokladníčke Márii Bartekovej alebo sestre účtovníčke Márii Gašparovičovej, za čo Vám vopred ďakujeme. Prosím, aby ste túto informáciu o vyberaní cirkevného príspevku dali vedieť aj ostatným členom Cirkevného zboru.

(11) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(12) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(13) Na Farský úrad sme dostali na predaj čítanie na každý deň na rok 2020 – TESNOU BRÁNOU. Cena je 3,50-€ za kus.

(14) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(15) Na výročnom konvente vo februári tohto roka (2019) sme boli informovaní o ukončení služby našich sestier upratovačiek zo zdravotných dôvodov. Prosíme preto ochotných členov Cirkevného zboru, ktorým leží na srdci útulnosť nášho chrámu Božieho, a chcú pomáhať a slúžiť upratovaním chrámu Božieho, aby sa prihlásili na farskom úrade.

(16) Na poslednom Valnom zhromaždení Tranoscia (28.júna 2019) sa udiali mnohé zmeny, ale rovnako tak sme boli informovaní o nepochopiteľnom konaní bývalého vedenia Tranoscia – tohto času už bývalý riaditeľ Tranoscia priamo v EPST vyzýval ľudí, aby si na ďalší polrok už nepredplácali EPST. Preto do EPST neboli ani vložené nové poštové poukážky na ďalšie predplatné. Nové vedenie Tranoscia sa obrátilo na nás so žiadosťou, či vieme pomôcť s distribúciou EPST a zastabilizovať klesajúci odber EPST. Prisľúbili, že v ďalších číslach sa už nebudú objavovať bulvárne články. …Dôležitý oznam pre odberateľov EPST…

(17) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom a sestrám za pokosenie a pohrabanie školského dvora.

(18) Predsedníctvo Cirkevného zboru pozýva presbyterov, členov zborového spevokolu a funkcionárov na spoločné posedenie pri guláši, ktoré sa bude konať v sobotu 10.augusta 2019 o 16,00 hodine vo farskej záhrade. V prípade nepriaznivého počasia bude oznámený náhradný termín posedenia.

(19) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(20) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch (1.augusta 2019) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým spolubratom Dušanom Bolčišom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 72.roku jeho pozemského života. Na svojho otca, starého otca a blízkeho príbuzného si s láskou a úctou spomínajú a na cirkevné ciele venovali nasledovné milodary: dcéry Zdena a Dušana s rodinou 50,-€; bratranec Zdeno Bolčiš s manželkou 20,-€.
  • S láskou a úctou si na svoju mamu Boženu Fáberovú rodenú Lehotskú pri jej nedožitých 90–tich narodeninách spomína dcéra Elena Bolčišová s manželom. Pánu Bohu ďakujú za Božiu milosť, lásku, pomoc i ochranu a z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovali na cirkevné ciele 50,-€.

Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 62: „Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad; nesklátim sa. Na Bohu spočíva moja spása, moja česť; i skala mojej sily, moje útočisko je v Bohu. Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2019)

Pridaj komentár