Oznamy z 22.nedele po Svätej Trojici – 17.november 2019

(1) Od štvrtku (21.novembra 2019) do nedele (24.novembra 2019) budem odcestovaný a v súrnych prípadoch ma zastúpi sestra farárka z Pribyliny.
(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (24.novembra 2019) – bude to 23.nedeľa po Svätej Trojici (posledná nedeľa cirkevného roka – Nedeľa večnosti). Služby Božie budú v chráme Božom v zmenenom čase so začiatkom o 8,30 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(3) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(4) Po letných prázdninách sme aj v tomto školskom roku začali s biblickým vzdelávaním na Biblických hodinách. Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v stredu 20.novembra 2019 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka. O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(5) Oznamujeme členom zborového spevokolu, že nácvik spevokolu bude nasledovne: všetky hlasy (ženské aj mužské) v utorok 19.novembra 2019 o 18,00 hodine.

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník a 2.ročník tento týždeň nebude.

(7) Stretnutie dorastu, pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže tento týždeň nebude.

(8) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(9) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(10) Na poslednom Valnom zhromaždení Tranoscia (28.júna 2019) sa udiali mnohé zmeny, ale rovnako tak sme boli informovaní o nepochopiteľnom konaní bývalého vedenia Tranoscia – tohto času už bývalý riaditeľ Tranoscia priamo v EPST vyzýval ľudí, aby si na ďalší polrok už nepredplácali EPST. Preto do EPST neboli ani vložené nové poštové poukážky na ďalšie predplatné. Nové vedenie Tranoscia sa obrátilo na nás so žiadosťou, či vieme pomôcť s distribúciou EPST a zastabilizovať klesajúci odber EPST. Prisľúbili, že v ďalších číslach sa už nebudú objavovať bulvárne články. …Dôležitý oznam pre odberateľov EPST…

(11) Z Generálneho biskupského úradu v Bratislave sme na Farský úrad dostali oficiálne stanovisko Synody ECAV k Asociácii slobodných zborov (ASLOZ). Stanovisko Synody si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz: …Stanovisko Synody k ASLOZ…

(12) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(13) Seniorátne presbyterstvo Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku vyhlasuje v cirkevných zboroch Liptovsko-oravského seniorátu ECAV seniorátnu oferu v roku 2019 pre Cirkevnú materskú školu „Koráb“ v Liptovskom Hrádku. V našom Cirkevnom zbore prebieha do konca mesiaca november 2019 zbierka na tento účel, do ktorej môžete prispieť pri východe z chrámu Božieho do označenej krabice.

(14) Výsledky volieb – 1.kolo voľba biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku: Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na Slovensku sa na svojom zasadnutí dňa 8.novembra 2019 v Prešove oboznámilo so správou sčítacej komisie a oznamuje výsledok volieb biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku po 1.kole:
Celkový počet konventuálov: 8.731;
Mgr. Dušan Cina získal 2.552 hlasov, 29,23%;
Mgr. Katarína Hudáková získala 2.868 hlasov, 32,85%;
Mgr. Peter Mihoč získal 2.740 hlasov, 31,38%.

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku konštatuje, že za biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku v 1.kole volieb nebol nikto zvolený. Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku preto vyhlasuje 2.kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov – v abecednom poradí:
Mgr. Katarína Hudáková,
Mgr. Peter Mihoč
.
Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku zaväzuje predsedníctva cirkevných zborov Východného dištriktu ECAV na Slovensku vyhlásiť v nedeľu 17.11.2019 na hlavných službách Božích výsledky volieb po 1.kole, odkedy sa aj počíta 15 dňová apelačná doba, a zároveň oznámiť termín konania volebného konventu pre 2.kolo volieb. Volebné konventy 2.kola volieb sa musia uskutočniť vo všetkých cirkevných zboroch Východného dištriktu ECAV na Slovensku a to v jednom z vopred určených termínov: 24.novembra 2019 alebo 1.decembra 2019.
V našom cirkevnom zbore sa 2.kolo volieb biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku uskutoční 1.decembra 2019, teda v 1.adventnú nedeľu.

(15) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V uplynulom týždni neboli prinesené žiadne milodary.

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2019)

Pridaj komentár