Oznamy z 15.nedele po Svätej Trojici – 29.september 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (6.októbra 2019) – bude to 16.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Zajtra, t.j. v pondelok 30. septembra 2019, so začiatkom o 18:00 hodine sa v Hybiach v zborovej miestnosti na evanjelickej fare – seniorskom úrade, uskutoční v poradí tretie tohtoročné spoločné stretnutie mužov Liptovsko–oravského seniorátu. Témou stretnutia je: „Väzeň pre Krista“. Našim hosťom bude kpt. Mgr. Ľubomír KORDOŠ – väzenský duchovný, ktorý sa zhostil aj k danej téme mať slovo. Tešíme sa na stretnutie s vami. Prineste si Biblie a Evanjelický spevník.

(3) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v novom školskom roku (október 2019) a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka.

(4) Stretnutie modlitebnej skupinky počas letných prázdnin sa z dôvodu dovoleniek konať nebude. Modlitebná skupinka sa opäť začne stretávať od nového školského roka (september 2019).

(5) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok, teda 4.októbra 2019 o 18,30 hodine.

(7) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v piatok, teda 4.októbra 2019 o 17,30 hodine.

(8) Dorast sa stretne v piatok, teda 4.októbra 2019 o 19,30 hodine v zborovej miestnosti.

(9) Stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže tento týždeň nebude.

(10) Predsedníctvo Cirkevného zboru oznamuje presbyterom, že riadne zasadnutie presbyterstva bude v sobotu, teda 5.októbra 2019 so začiatkom o 18,00 hodine v zborovej miestnosti.

(11) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove pozýva na 16.konferenciu Rodinného spoločenstva, ktorá sa bude konať v dňoch 21-24.11.2019 v Tatranských Matliaroch – Hotel Sorea Hutník II. Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: 16.konferencia ROS ECAV

(12) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(13) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(14) Na poslednom Valnom zhromaždení Tranoscia (28.júna 2019) sa udiali mnohé zmeny, ale rovnako tak sme boli informovaní o nepochopiteľnom konaní bývalého vedenia Tranoscia – tohto času už bývalý riaditeľ Tranoscia priamo v EPST vyzýval ľudí, aby si na ďalší polrok už nepredplácali EPST. Preto do EPST neboli ani vložené nové poštové poukážky na ďalšie predplatné. Nové vedenie Tranoscia sa obrátilo na nás so žiadosťou, či vieme pomôcť s distribúciou EPST a zastabilizovať klesajúci odber EPST. Prisľúbili, že v ďalších číslach sa už nebudú objavovať bulvárne články. …Dôležitý oznam pre odberateľov EPST…

(15) Z Generálneho biskupského úradu v Bratislave sme na Farský úrad dostali oficiálne stanovisko Synody ECAV k Asociácii slobodných zborov (ASLOZ). Stanovisko Synody si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz: …Stanovisko Synody k ASLOZ…

(16) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(17) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V sobotu 28.septembra 2019, sme v tomto chráme Božom prijali v Krste svätom do Cirkvi Kristovej a teda aj do tohto nášho Cirkevného zboru nového člena Martina Bartka. Pri Krste syna, krstného syna a vnuka venovali rodičia, krstní rodičia a starí rodičia na cirkevné ciele spolu 50,-€.

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2019)

Pridaj komentár