Oznamy zo 14.nedele po Svätej Trojici – 22.september 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (29.septembra 2019) – bude to 15.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v novom školskom roku (október 2019) a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka.

(3) Stretnutie modlitebnej skupinky počas letných prázdnin sa z dôvodu dovoleniek konať nebude. Modlitebná skupinka sa opäť začne stretávať od nového školského roka (september 2019).

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Už od mesiaca august je možné prihlasovať deti-žiakov 7.ročníka Základnej školy na vyučovanie konfirmácie. Prihlasovanie na konfirmačnú prípravu bude ukončené v nedeľu 22.septembra 2019. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok, teda 27.septembra 2019 o 17,00 hodine.

(7) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v piatok, teda 27.septembra 2019 o 17,30 hodine. V rámci vyučovania konfirmácie pôjdeme na spoločné stretnutie dorastu, ktoré sa bude konať v Cirkevnom zbore Pribylina – Kultúrny dom v Pribyline so začiatkom o 18,00 hodine. Na stretnutie dorastu samozrejme pozývame aj minuloročných konfirmandov a rovnako tak aj starších dorastencov.

(8) Dorast sa stretne v piatok, teda 27.septembra 2019 o 18,00 hodine v Kultúrnom dome v Pribyline.

(9) Stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže bude v sobotu 28.septembra 2019 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti.

(10) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove pozýva na 16.konferenciu Rodinného spoločenstva, ktorá sa bude konať v dňoch 21-24.11.2019 v Tatranských Matliaroch – Hotel Sorea Hutník II. Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: 16.konferencia ROS ECAV

(11) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(12) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(13) Na poslednom Valnom zhromaždení Tranoscia (28.júna 2019) sa udiali mnohé zmeny, ale rovnako tak sme boli informovaní o nepochopiteľnom konaní bývalého vedenia Tranoscia – tohto času už bývalý riaditeľ Tranoscia priamo v EPST vyzýval ľudí, aby si na ďalší polrok už nepredplácali EPST. Preto do EPST neboli ani vložené nové poštové poukážky na ďalšie predplatné. Nové vedenie Tranoscia sa obrátilo na nás so žiadosťou, či vieme pomôcť s distribúciou EPST a zastabilizovať klesajúci odber EPST. Prisľúbili, že v ďalších číslach sa už nebudú objavovať bulvárne články. …Dôležitý oznam pre odberateľov EPST…

(14) Z Generálneho biskupského úradu v Bratislave sme na Farský úrad dostali oficiálne stanovisko Synody ECAV k Asociácii slobodných zborov (ASLOZ). Stanovisko Synody si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz: …Stanovisko Synody k ASLOZ…

(15) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(16) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Naša spolusestra Oľga Vrbičanová sa v týchto dňoch dožíva svojho okrúhleho životného jubilea 70–tich narodenín a náš spolubrat Štefan Vrbičan sa dožil svojho polookrúhleho životného jubilea 75–tich narodenín. Pánu Bohu ďakujú za Jeho milosť, lásku, ochranu, starostlivosť, zdravie a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdávajú do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovali na opravu strechy chrámu Božieho 80,-€. Pri tej istej príležitosti venovali bratranci Milan a Peter Bolvanskí s rodinami na opravu strechy chrámu Božieho 50,-€.

Našich jubilantov nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame v Žalme 91: „Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví Hospodinovi: Moje útočište, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam! … Peruťou svojou prikryje ťa, a nájdeš útočište pod Jeho krídlami; Jeho vernosť je štítom a pavézou.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2019)

Pridaj komentár