Reformačné listy č. 34/2018

NAJVÄČŠÍ DAR ROKA 2018

Pokoj a láska s vierou od Boha Otca a Pána Ježiša Krista. Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Efezským 6:23-24

Ukončený volebný proces na všetkých úrovniach ECAV, právoplatnosť volieb nových predstaviteľov dištriktov a generálnej cirkvi možno považovať za azda najväčší dar roka 2018 pre ECAV na Slovensku a jej členov. Tento dar môžeme zároveň prijať symbolicky v závere adventu, iba pár dní pred Štedrým dňom. Dnes môžeme konštatovať, že právoplatne zvolenými novými členmi Predsedníctva ECAV na Slovensku sú: brat Mgr. Ivan Eľko ako generálny biskup a brat Ing. Ján Brozman ako generálny dozorca. Teší nás rovnako aj to, že svojej funkcie sa už skoršie ujali rovnako aj brat Mgr. Ján Hroboň ako biskup Západného dištriktu a brat Ing. Ľubomír Pankúch ako dozorca Východného dištriktu. Nech im Hospodin mocne žehná v ich službe, dáva múdrosť pri rozhodnutiach, obdarúva schopnosťou spolupráce a otvorených sŕdc v prospech celej cirkvi.

Vďaka patrí bratovi biskupovi Mgr. Slavomírovi Sabolovi, ktorý vykonával zastupovanie generálneho biskupa v prechodnom období. Poďakovanie patrí všetkým členom cirkvi a cirkevným zborom, ktorí sa svojimi modlitbami prihovárali u Hospodina o milosť a svojimi rozhodnými postojmi zápasili o transparentné ukončenie volebného procesu, naštartovanie obnovy našej cirkvi. Ďakujeme za podporu – morálnu, finančnú či modlitebnú všetkým čitateľom Reformačných listov.

Najväčším darom v dejinách ľudstva je však narodenie a príchod Pána Ježiša Krista na svet. V ňom máme nádej na obnovu našich životov a obnovu našej cirkvi. Ďakujeme Pánu Bohu za rok 2018, za ukončenie volebného procesu a jeho výsledky. Prosme o múdrosť pre rok 2019 a naštartovanie novej etapy v živote našej cirkvi, ktorej znakom bude postupná obnova vzťahov, dôvery a spolupráce. Nech Hospodin vedie naše kroky.

OBSAH ČÍSLA:

  • NAJVÄČŠÍ DAR ROKA 2018
  • KTOSI JE ZA DVERAMI
  • REFORMÁCIA – NENOSTE OSLA NA PLECIACH
  • OKIENKO MOS
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • KRISTUS V STREDE VIANOC – ROZHOVOR
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • CIRKEVNÉ SÚDNICTVO ECAV
  • VIANOČNÝ ČAS
  • KONIEC ROKA

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 34/2018

Prevzaté zo stránky: http://help-ecav.sk/h-e-l-p

Pridaj komentár