Reformačné listy č. 16/2018

ČI SI CELKOM ZAVRHOL JÚDU, ČI CÍTIŠ ODPOR K SIONU? PREČO SI NÁS ZBIL, ŽE NIETO PRE NÁS UZDRAVENIA? ČAKÁME NA POKOJ – ANI NIČ DOBRÉHO NIET; A NA ČAS UZDRAVENIA, ALE HĽA – ZDESENIE. HOSPODINE, POZNÁME SVOJU BEZBOŽNOSŤ A VINU NAŠICH OTCOV, LEBO SME ZHREŠILI PROTI TEBE. PRE SVOJE MENO NEZAVRHNI, NEZNEUCTI TRÓN SVOJEJ SLÁVY. ROZPOMEŇ SA A NEZRUŠ SVOJU ZMLUVU S NAMI. Jeremiáš 14,19–21
VOĽBY BISKUPOV ZAČÍNAJÚ S NÁDEJOU NA OBNOVU CIRKVI
Výsledky kandidačných porád, tak na biskupa Západného dištriktu ECAV, ako aj na nového generálneho biskupa a generálneho dozorcu, dávajú nádej na zastavenie ďalšieho úpadku a následne postupné zlepšenie situácie v cirkvi. Bude potrebných veľa praktických krokov, modlitieb, vzájomného odpustenia, pokánia a rovnako aj spolupráce na obnove zbúraných hradieb Jeruzalema v našej cirkvi. Urobme však prvý krok, s plnou vážnosťou a zodpovedne. Pristúpme zodpovedne k voľbám biskupov, ktoré už túto nedeľu začínajú v našich cirkevných zboroch.

Prvé voľby sa týkajú volieb biskupa Západného dištriktu ECAV. Informujte sa o jednotlivých kandidátoch, oboznámte sa s ich prácou a názormi. K Reformačným listom opäť pripájame špeciálnu prílohu, kde uvádzame rozhovory s kandidátmi na post biskupa Západného dištriktu ECAV. Prosíme vás, aby ste v rámci svojich cirkevných zborov dohliadli na transparentný proces volieb, sčítanie hlasov a účastníkov volebných konventov, či zostavenia zápisníc z volebných konventov..

OBSAH ČÍSLA:

  • VOĽBY BISKUPOV ZAČÍNAJÚ S NÁDEJOU NA OBNOVU CIRKVI
  • POVEDZ TO TROM – KAMPAŇ DOBRÉHO SLOVA
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • ANKETA – AKÝ BY MAL BYŤ EVANJELICKÝ BISKUP?
  • VOĽBY
  • KONŠPIRÁCIE VLÁDNU SVETU
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • MOZAIKA REAKCIÍ K AKTUÁLNEMU DIANIU
  • VPK A MOJA OSOBNÁ SKÚSENOSŤ
  • „NASPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ, NAPRED SA ÍSŤ MUSÍ!“

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 16/2018

 

Pridaj komentár