Oprava strechy na chráme Božom

Začali sme s výmenou strešnej krytiny na chráme Božom

Milí bratia, milé sestry, vážení spoluobčania!

V pondelok 14.mája 2018 sme začali na našom Evanjelickom a. v. chráme Božom v Liptovskej Kokave s výmenou strešnej krytiny. Pôvodná azbestová strešná krytina – eternit, nám začala robiť vážne problémy okolo veže chrámu Božieho, kde na viacerých miestach pri výdatnejších zrážkach zatekala. Z oslovených firiem Presbyterstvo Cirkevného zboru vybralo firmu ŠveStav s.r.o., ktorá sa špecializuje na opravu striech kultúrnych pamiatok a sakrálnych stavieb (chrámy Božie, kláštory, kaštiele, kultúrne pamiatky,…). Táto firma opravovala strechu aj na Evanjelickom a. v. chráme Božom v Ružomberku, taktiež strechu veže na chráme Božom v Pribyline a na mnohých ďalších chrámoch Božích. Výsledok ich práce si môžete pozrieť na internetovej stránke tejto firmy na nasledovnom odkaze: ŠveStav s.r.o.

Vzhľadom na to, že výmena strešnej krytiny na chráme Božom je finančne náročná a náš Cirkevný zbor si musí viac ako polovicu finančných prostriedkov požičať, každý z Vás môže prispieť svojím milodarom či už priamo na Farskom úrade, alebo aj poslaním príspevku na bankový účet, ktorého číslo je uvedené nižšie. Do poznámky pre prijímateľa môžete uviesť „Oprava strechy“. Za Vaše príspevky vopred ďakujeme s vedomím: Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty, alebo z prinútenia, lebo štedrého a ochotného darcu miluje Boh… (2K 9,7)

Číslo účtu – IBAN: SK91 5600 0000 0017 6545 5001
BIC / SWIFT:           KOMASK2X

Pripájame aj niekoľko fotografií z opravy strechy:

Pridaj komentár