Úmyselná diskriminácia cirkevných sobášov zo strany štátu (Slovenskej republiky)

Štát (Slovenská republika) úmyselne diskriminuje registrované cirkvi a náboženské spoločnosti!!!

Viete, že za cirkevný sobáš sa od 1.1.2018 na matrike účtuje poplatok 10 EUR, ale sobáš na úrade je ZADARMO?

To znamená, že ak ste napr. z Bratislavy – Starého Mesta, tak máte celý civilný sobáš v slávnostnom Zichyho paláci zadarmo, ale keď na matriku donesiete hotové vypísané podklady o sobáši v chráme Božom (kostole), tak si zaplatíte poplatok 10 EUR.

Čo sa presne stalo?

V rámci novely zákona o e-Governmente bol do zákona o správnych poplatkoch zavedený aj nový poplatok „Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti(Zákon č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov)  II. ČASŤ, Položka 17, bod b). Jeho výška je 10 EUR, s účinnosťou 1.1.2018. Túto novelu realizoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a poplatok bol do novely vložený na základe pripomienky ZMOS v pripomienkovom konaní.

Poplatok bol zavedený iba pre tých, ktorí chcú uzavrieť cirkevný sobáš. Podobný poplatok týkajúci sa prípravy podkladov k uzavretiu manželstva pred štátnym orgánom neexistuje.

Máme vážnu obavu, že týmto dochádza k diskriminácii občana SR, ktorý chce uzavrieť cirkevný sobáš, na základe jeho náboženského presvedčenia.

Nakoľko sa domnievame, že toto ustanovenie je diskriminačné a je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, obraciame sa na ministra vnútra s požiadavkou, aby zabezpečil bezodkladné odstránenie poplatku za cirkevný sobáš.

Tento poplatok sa pri celej svadbe môže zdať zanedbateľný, ale čo je dôležité, je dať vláde vedieť, že veriaci nie sú občania druhej kategórie, ktorých je možné spoplatňovať extra poplatkami, a že sa budeme dožadovať spravodlivosti vždy, keď sa bude diať neprávosť.

Pomôžte nám, prosím, zastaviť diskrimináciu cirkevných sobášov zo strany štátu a podporte túto petíciu:

http://www.citizengo.org/sk/sc/146639-poplatok-za-cirkevny-sobas

Vopred ďakujeme za Váš podpis, či zdieľanie uvedeného odkazu na Facebooku.

 

S priateľským pozdravom,

Miriam Kuzárová, CitizenGO v spolupráci s Fórum kresťanských inštitúcií

 

Pridaj komentár