Oznamy z 1.slávnosti Veľkonočnej – 1.apríl 2018

Rozpis služieb Božích od Kvetnej nedele (6.pôstna) po Veľkonočné sviatky roku Pána 2018 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: 

 

 

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, zajtra, na 2.slávnosť Veľkonočná (pondelok 2.apríla 2018) v chráme Božom o 9,00 hodine a ofera po službách Božích je určená pre zborovú kantorku. Aj túto oferu dávam do Vašej štedrej pozornosti.

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (8.apríla 2018) – bude to 1.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(3) Biblická hodina tento týždeň nebude.

(4) Spevokol sa stretne k nacvičovaniu nasledovne: v stredu so začiatkom o 19,00 hodine ženské hlasy a vo štvrtok so začiatkom o 19,00 hodine mužské hlasy. Je potrebné si so sebou doniesť noty: 1.On klope dnes; 2.Ty mojou silou si.

(5 Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 2.ročník bude dvakrát do týždňa – v utorok o 18,00 hodine a v piatok o 19,00 hodine.

(7) Aj tohto roku sa organizuje seniorátny tábor pre konfirmandov – KoLOS 2018. Tohto roku je to v termíne  4.-8.mája 2018 v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou. Konfirmandom bol rozposlaný e-mail s prihlasovacím formulárom na tento tábor, ktorý je potrebné vyplniť a elektronicky odoslať do 31.marca 2018 – kvôli zakúpeniu lístkov na ŽSR, nakoľko v termíne konania konfirmačného tábora je kvôli predĺženému víkendu väčší nápor na cestovanie so ŽSR. Ak má záujem o tábor niekto so starších konfirmandov, je potrebné sa ohlásiť na našom Evanjelickom a.v. farskom úrade v Liptovskej Kokave, aby som záujemcom ešte preposlal prihlasovací formulár.

(8) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu sami predplatiť.

(9) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(10) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V uplynulom týždni neboli prinesené žiadne milodary.

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár