Oznamy z nedele Svätej Trojice – 11.jún 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (18. júna 2017) – bude to 1.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Spevokol sa stretne ku svojmu nacvičovaniu vo štvrtok o 18,00 hodine. Potrebné je doniesť so sebou piesne: Zachovaj nás v svojom slove…; Moje oči nevidia…; sobášnu pieseň.

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o 19,00 hodine. Po vyučovaní konfirmácie bude o 20,00 hodine stretnutie dorastu.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(8) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(9) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na 20.Dištriktuálny deň Východného dištriktu, ktorý sa uskutoční v druhú prázdninovú nedeľu, teda 9.júla 2017, v mestskej športovej hale v Prešove s hlavnou témou „Reštart“, keď sa chceme zamyslieť nad dôležitosťou obnovy a nových začiatkov. Počas dopoludňajších služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej. V popoludňajšom programe bude predstavená nová opera „Hrad prepevný“. Pri východe z chrámu Božieho je umiestnené tlačivo, kde sa môžu zapísať tí, ktorí sa chcú Dištriktuálneho dňa zúčastniť. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Dištriktuálny deň VD 2017

(10) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na Misijné dni Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnia v Hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch v dňoch 20.-23.júla 2017 s hlavnou témou „Obnovme svoj dom“, ktorá chce priblížiť potrebu obnovy života rodín, manželstiev, vzťahov i celej cirkvi. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Misijné dni VD 2017

(11) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján nás pozýva na „Koncert spevokolov Liptova“, ktorý sa uskutoční v nedeľu 25.júna 2017 so začiatkom o 14,30 hodine v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Liptovskom Jáne.

(12) Oznamuje sa láske Vašej kresťanskej,že snúbenci Tomáš Duriš, trvale bytom Liptovská Kokava 415, a Lenka Šušolíková, trvale bytom Liptovská Kokava 415, sa rozhodli vstúpiť do stavu manželského. Hodlajú tak urobiť v sobotu 17.júna 2017 o 16,00 hodine v našom Evanjelickom a. v. chráme Božom.

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Včera – v sobotu 10.júna 2017 – sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Želmírou Oravcovou rodenou Malatovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 85.roku jej pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojou mamou, starou mamou, prastarou mamou a blízkou príbuznou venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: syn Juraj s rodinou 100,-€; dcéra Drahuša s rodinou 100,-€; sestra Viera s rodinou 50,-€; synovec Jozef Mach s rodinou 20,-€; neter Jana Franková s rodinou 20,-€; krstný syn Dušan Slivka s rodinou 20,-€; sesternica Oľga Zápotočná s rodinou 20,-€; Oľga Pozorová s rodinou 10,-€; bratanci a sesternice po ujčekovi Jánovi Chomovi 10,-€ na Detskú besiedku, 10,-€ na spevokol, 30,-€ na cirkevné ciele; Jana Benčeková s rodinou 10,-€; Ivan a Viera Oravcoví 10,-€; sesternica Eva Chomová s rodinou 10,-€; bratranec Milan Choma s rodinou 10,-€; Emília Fronková a Božena Porubänová so svojimi rodinami 20,-€; Božena Oravcová s rodinou 10,-€; Iveta Oravcová s rodinou 10,-€; Elena Orčíková s rodinou 20,-€; Jela Bartošová s rodinou 20,-€; svatka Anna Durišová s celou rodinou 40,-€; Jaroslav Gajdoš s rodinou 10,-€; Milan Lehotský s rodinou 10,-€; rodina Malatová 10,-€; susedia Rúčkoví 10,-€.
  • Pri nedožitých 40-tych narodeninách Jána Bačíka si na svojho syna s láskou a úctou spomínajú rodičia a pri tejto príležitosti venovali na cirkevné ciele 40,-€.
  • Smútiacej pozostalej rodine a spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 103: „Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje nemoci. Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom.“

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

(späť)

Pridaj komentár