Oznamy z 1.slávnosti Svätodušnej – 4.jún 2017

(späť)

(1) Nedeľné večerné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, o 17,00 hodine.

(2) Najbližšie služby Božie budú zajtra, na 2.slávnosť Svätodušnú, večer o 18,00 hodine. Ofera po službách Božích bude venovaná našej sestre kantorke. Oferu preto dávam do Vašej štedrej pozornosti.

(3) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (11. júna 2017) – bude to Nedeľa Svätej Trojice. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Ofera po službách Božích bude venovaná na seniorátny tábor konfirmandov „KoLOS 2017“.

(4) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(5) Spevokol sa stretne ku svojmu nacvičovaniu vo štvrtok o 18,00 hodine. Potrebné je doniesť so sebou piesne: Zachovaj nás v svojom slove…; Moje oči nevidia…; sobášnu pieseň.

(6) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(7) Vyučovanie konfirmácie ani stretnutie dorastu tento týždeň nebude.

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(10) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(11) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na 20.Dištriktuálny deň Východného dištriktu, ktorý sa uskutoční v druhú prázdninovú nedeľu, teda 9.júla 2017, v mestskej športovej hale v Prešove s hlavnou témou „Reštart“, keď sa chceme zamyslieť nad dôležitosťou obnovy a nových začiatkov. Počas dopoludňajších služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej. V popoludňajšom programe bude predstavená nová opera „Hrad prepevný“. Pri východe z chrámu Božieho je umiestnené tlačivo, kde sa môžu zapísať tí, ktorí sa chcú Dištriktuálneho dňa zúčastniť. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Dištriktuálny deň VD 2017

(12) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na Misijné dni Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnia v Hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch v dňoch 20.-23.júla 2017 s hlavnou témou „Obnovme svoj dom“, ktorá chce priblížiť potrebu obnovy života rodín, manželstiev, vzťahov i celej cirkvi. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Misijné dni VD 2017

(13) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján nás pozýva na „Koncert spevokolov Liptova“, ktorý sa uskutoční v nedeľu 25.júna 2017 so začiatkom o 14,30 hodine v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Liptovskom Jáne.

(14) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Minulú nedeľu (28.mája 2017) sme v tomto našom chráme Božom mali slávnosť konfirmácie a pri tejto príležitosti boli prinesené aj nasledovné milodary:
  • Pri konfirmácii Jakuba Fiačana venovali na cirkevné ciele rodičia 20,-€; krstní rodičia 20,-€; a starí rodičia 20,-€.
  • Pri konfirmácii Martina Fronku venovala na cirkevné ciele rodina Halušková a rodina Fronková spolu 50,-€.
  • Pri konfirmácii Natálie Fronkovej venovali rodičia, krstní rodičia, starí rodičia a ostatná rodina na cirkevné ciele 65,-€ a na Detskú besiedku 65,-€.
  • Pri konfirmácii Ľubomíra Šuňavca venovali rodičia, krstní rodičia a starí rodičia na cirkevné ciele 60,-€.
  • V týchto dňoch uplynul 1 rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Emíliou Vrbičanovou rodenou Ambrózovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 85.roku jej pozemského života. Na svoju mamu a blízku príbuznú si s láskou a úctou spomínajú a na cirkevné ciele venovali nasledovné milodary:syn Ľudovít a dcéra Zdena Vrbičanová spolu 50,-€; sestra Želmíra Rysuliaková 10,-€; rodina Márie Šuňavcovej 10,-€; rodina Niňajová 10,-€.
  • Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 31: „K Tebe sa utiekam, ó Hospodine, kiež nikdy nie som zahanbený! Zachráň ma svojou spravodlivosťou! Nakloň ku mne svoje ucho, rýchlo ma vytrhni! Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil!“
  • Pánu Bohu známa sestra prosí nášho nebeského Pána o pomoc pre svoju mamu po vážnom úraze a na cirkevné ciele venovala 20,-€.
  • Naša Pánu Bohu známa spolusestra sa v týchto dňoch dožíva svojho okrúhleho životného jubilea 70-tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala na cirkevné ciele 50,-€.
  • Našu oslávenkyňu nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame u proroka Izaiáša v 40.kapitole: „Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neustáva a neumdlieva, Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa potkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neumdlievajú, chodia, a neustávajú.“

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár