Piesne pre Spevokol

Pre členov spevokolu prinášame na tejto stránke zoznam piesní spevokolu, ku ktorým sú vytvorené nahrávky pre nácvik jednotlivých hlasov v domácom prostredí. Kliknutím na názov piesne sa Vám zobrazia nahrávky pre jednotlivé hlasy.

Spievaj Pánovi – Adoreamus

Tebe poem

Tak rýchlo plynie času prúd (Závierka občianskeho roka)

Otvorte brány dokorán (ES 016)

Sláva Tebe, dobrý Bože náš (Vianočná)

Chvála – Bože večný (Poďakovanie za úrody zeme)

Dúfam v Teba deň, čo deň

Oslavuj Pána (ES 355)

Pridaj komentár