Piesne pre Spevokol

Pre členov spevokolu prinášame na tejto stránke zoznam piesní spevokolu (v abecednom poradí), ku ktorým sú vytvorené nahrávky pre nácvik jednotlivých hlasov v domácom prostredí. Kliknutím na názov piesne sa Vám zobrazia nahrávky pre jednotlivé hlasy.

Blízko kríža

Dúfam v Teba deň, čo deň

Duchu Svätý, sláva Tebe (Svätodušná)

Chvála – Bože večný (Poďakovanie za úrody zeme)

Kto za pravdu horí (hymnická pieseň)

Modlitba v stajni (Vianočná)

Ó, kresťania, poďme (ES 052 – Vianočná)

Oslavuj Pána (ES 355)

Otvorte brány dokorán (ES 016)

Sláva Tebe, dobrý Bože náš (Vianočná)

Spievaj Pánovi – Adoreamus

Tak rýchlo plynie času prúd (Závierka občianskeho roka)

Tebe poem

Ty mojou silou si

Víťaz nad smrťou (Veľkonočná)

Pridaj komentár