Pieseň pre Spevokol: Ó, kresťania, poďme

Naskenovaný notový záznam: ženské hlasy

Naskenovaný notový záznam: mužské hlasy

 

Nahrávka – všetky hlasy

 

Nahrávka – soprán

 

Nahrávka – alt

 

Nahrávka – tenor

 

Nahrávka – bas

 

(späť na kategóriu – Piesne pre Spevokol)

 

Pieseň pre Spevokol: Kto za pravdu horí

Naskenovaný notový záznam: ženské hlasy

Naskenovaný notový záznam: mužské hlasy

 

Nahrávka – všetky hlasy

Nahrávka – všetky hlasy v tempe

 

Nahrávka – soprán

Nahrávka – soprán v tempe

 

Nahrávka – alt

Nahrávka – alt v tempe

 

Nahrávka – tenor

Nahrávka – tenor v tempe

 

Nahrávka – bas

Nahrávka – bas v tempe

 

(späť na kategóriu – Piesne pre Spevokol)

Pieseň pre Spevokol: Modlitba v stajni

Naskenovaný notový záznam: ženské hlasy

Naskenovaný notový záznam: mužské hlasy

 

Nahrávka – všetky hlasy

 

Nahrávka – soprán

 

Nahrávka – alt

 

Nahrávka – tenor

 

Nahrávka – bas

 

(späť na kategóriu – Piesne pre Spevokol)

Pieseň pre Spevokol: Duchu Svätý, sláva Tebe

Naskenovaný notový záznam: ženské hlasy

Naskenovaný notový záznam: mužské hlasy

 

Nahrávka – všetky hlasy

 

Nahrávka – soprán

 

Nahrávka – alt

 

Nahrávka – tenor

 

Nahrávka – bas

 

(späť na kategóriu – Piesne pre Spevokol)

Pieseň pre Spevokol: Víťaz nad smrťou

Naskenovaný notový záznam: ženské hlasy

Naskenovaný notový záznam: mužské hlasy

 

Nahrávka – všetky hlasy

 

Nahrávka – soprán

 

Nahrávka – alt

 

Nahrávka – tenor

 

Nahrávka – bas

 

(späť na kategóriu – Piesne pre Spevokol)

Pieseň pre Spevokol: Blízko kríža

Naskenovaný notový záznam: ženské hlasy

Naskenovaný notový záznam: mužské hlasy

 

Nahrávka – všetky hlasy

 

Nahrávka – soprán

 

Nahrávka – alt

 

Nahrávka – tenor

 

Nahrávka – bas

 

späť

Pieseň pre Spevokol: Tebe poem

Naskenovaný notový záznam: ženské hlasy

Naskenovaný notový záznam: mužské hlasy

 

Nahrávka – všetky hlasy

 

Nahrávka – soprán

 

Nahrávka – alt

 

Nahrávka – tenor

 

Nahrávka – bas

 

späť

Pieseň pre Spevokol: Spievaj Pánovi – Adoreamus

Naskenovaný notový záznam: ženské hlasy

Naskenovaný notový záznam: mužské hlasy

 

Nahrávka – všetky hlasy

 

Nahrávka – soprán

 

Nahrávka – alt

 

Nahrávka – tenor

 

Nahrávka – bas

 

späť

Piesne pre Spevokol

Pre členov spevokolu prinášame na tejto stránke zoznam piesní spevokolu (v abecednom poradí), ku ktorým sú vytvorené nahrávky pre nácvik jednotlivých hlasov v domácom prostredí. Kliknutím na názov piesne sa Vám zobrazia nahrávky pre jednotlivé hlasy.

Blízko kríža

Dúfam v Teba deň, čo deň

Duchu Svätý, sláva Tebe (Svätodušná)

Chvála – Bože večný (Poďakovanie za úrody zeme)

Kto za pravdu horí (hymnická pieseň)

Modlitba v stajni (Vianočná)

Ó, kresťania, poďme (ES 052 – Vianočná)

Oslavuj Pána (ES 355)

Otvorte brány dokorán (ES 016)

Sláva Tebe, dobrý Bože náš (Vianočná)

Spievaj Pánovi – Adoreamus

Tak rýchlo plynie času prúd (Závierka občianskeho roka)

Tebe poem

Ty mojou silou si

Víťaz nad smrťou (Veľkonočná)

Pieseň pre Spevokol: Tak rýchlo plynie času prúd

Naskenovaný notový záznam: ženské hlasy

Naskenovaný notový záznam: mužské hlasy

 

Nahrávka – všetky hlasy

 

Nahrávka – soprán

 

Nahrávka – alt

 

Nahrávka – tenor

 

Nahrávka – bas

 

späť

Pieseň pre Spevokol: Otvorte brány dokorán

Naskenovaný notový záznam: ženské hlasy

Naskenovaný notový záznam: mužské hlasy

 

Nahrávka – všetky hlasy

 

Nahrávka – soprán

 

Nahrávka – alt

 

Nahrávka – tenor

 

Nahrávka – bas

 

späť

Pieseň pre Spevokol: Sláva Tebe, dobrý Bože náš

Naskenovaný notový záznam: ženské hlasy

Naskenovaný notový záznam: mužské hlasy

 

Nahrávka – všetky hlasy

 

Nahrávka – soprán

 

Nahrávka – alt

 

Nahrávka – tenor

 

Nahrávka – bas

 

späť

Pieseň pre Spevokol: Chvála – Bože večný

Naskenovaný notový záznam: ženské hlasy

Naskenovaný notový záznam: mužské hlasy

 

Nahrávka – všetky hlasy

 

Nahrávka – soprán

 

Nahrávka – alt

 

Nahrávka – tenor

 

Nahrávka – bas

 

späť

Pieseň pre Spevokol: Dúfam v Teba deň, čo deň

Naskenovaný notový záznam: ženské hlasy

Naskenovaný notový záznam: mužské hlasy

 

Nahrávka – všetky hlasy

 

Nahrávka – soprán

 

Nahrávka – alt

 

Nahrávka – tenor

 

Nahrávka – bas

 

späť

Pieseň pre Spevokol: Oslavuj Pána (ES 355)

Naskenovaný notový záznam: ženské hlasy

Naskenovaný notový záznam: mužské hlasy

 

Nahrávka – všetky hlasy

 

Nahrávka – soprán

 

Nahrávka – alt

 

Nahrávka – tenor

 

Nahrávka – bas

 

späť