Oznamy z 1.nedele po Zjavení Krista Pána mudrcom- 12.január 2020

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (19.januára 2020) – bude to 2.nedeľa po Zjavení Krista Pána mudrcom. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(3) Po Advente a Vianočných prázdninách pokračujeme aj s biblickým vzdelávaním na Biblických hodinách. Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v stredu 15.januára 2020 o 17,00 hodine v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka. O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(4) Oznamujeme členom zborového spevokolu, že nácvik spevokolu bude nasledovne: všetky hlasy (ženské aj mužské) v stredu po Biblickej hodine teda o cca o 18,00 hodine.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok, teda 17.januára 2020 o 18,30 hodine.

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v piatok, teda 17.januára 2020 o 17,30 hodine.

(7) Stretnutie konfirmačného a pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže bude v sobotu, teda 18.januára 2020 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti.

(8) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(9) Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku umiestnený „Informačný list Evanjelizačného strediska“, ktorý si môžete zobrať zdarma.

(10) Na poslednom Valnom zhromaždení Tranoscia (28.júna 2019) sa udiali mnohé zmeny, ale rovnako tak sme boli informovaní o nepochopiteľnom konaní bývalého vedenia Tranoscia – tohto času už bývalý riaditeľ Tranoscia priamo v EPST vyzýval ľudí, aby si na ďalší polrok už nepredplácali EPST. Preto do EPST neboli ani vložené nové poštové poukážky na ďalšie predplatné. Nové vedenie Tranoscia sa obrátilo na nás so žiadosťou, či vieme pomôcť s distribúciou EPST a zastabilizovať klesajúci odber EPST. Prisľúbili, že v ďalších číslach sa už nebudú objavovať bulvárne články. …Dôležitý oznam pre odberateľov EPST…

(11) Z Generálneho biskupského úradu v Bratislave sme na Farský úrad dostali oficiálne stanovisko Synody ECAV k Asociácii slobodných zborov (ASLOZ). Stanovisko Synody si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz: …Stanovisko Synody k ASLOZ…

(12) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(13) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známej sestre, ktorá nám pomohla pri príprave občerstvenia pre účinkujúcich na Trojkráľovom organovom koncerte. Srdečne ďakujeme za jej pomoc.

(14) Bratia a sestry! Predsedníctvo Cirkevného zboru sa na vás obracia s prosbou o pomoc pri hľadaní ochotných ľudí, ktorí by slúžili hrou na organe. Naša sestra kantorka je dlhodobo nemocná a my čoraz viac pociťujeme, ako chýba jej služba v našom Cirkevnom zbore. Na Vianočné sviatky sa nám podarilo narýchlo zohnať výpomoc z okolitých Cirkevných zborov. Na vlastnej situácii sme teraz pocítili, že v našej cirkvi chýbajú nielen farári (mnohé Cirkevné zbory nemajú svojho farára), ale rovnako tak chýbajú aj kantori. Ak sa nám nepodarí nájsť človeka ochotného slúžiť hrou na organe, budeme si musieť zvykať na to, že služby Božie budú bez organového sprievodu. Našej sestre kantorke prajeme veľa Božieho požehnania, Božej milosti a pomoci a tiež skoré uzdravenie (aj keď liečenie si vyžaduje svoj čas), aby nám mohla ďalej slúžiť hrou na organe.

(15) Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline sa z dôvodu nárastu dopravných nehôd s účasťou chodcov, ktoré majú často tragické následky a to najmä za zníženej viditeľnosti v ranných a večerných hodinách, obracia na všetkých občanov, aby bezpodmienečne používali ochranné reflexné prvky na odeve pri pohybe na ceste.

(16) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V uplynulom týždni sme neprijali žiadny milodar.

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2020)

Pridaj komentár