Nedeľa 05.04.2020 – služby Božie cez internet a Evanjelické pobožnosti v Slovenskom rozhlase

Milí bratia a milé sestry,

touto cestou

 

Vám oznamujeme,

 

že na našu webovú stránku sme pridali video záznam Pašiových služieb Božích (Kvetná nedeľa – 5.apríl 2020).
V rámci našich skromných a obmedzených možností sa Vám snažíme v tejto neľahkej spoločenskej situácii prinášať aspoň audio nahrávky kázní a ak Pán Boh dá, tak aj video záznamy služieb Božích. Nájdete ich kliknutím na nasledovný odkaz:
Kázne 2020

 

Prostredníctvom internetu boli v nedeľu 5.apríla 2020 o 10,45 hodine z Cirkevného zboru Chmeľov vysielané celé služby Božie. Služby Božie môžete sledovať kliknutím na nasledovný odkaz: služby Božie – Chmeľov

 

Niektoré Cirkevné zbory v tejto neľahkej situácii, keď sa nemôžu nielen dospelí ale ani deti spoločne stretávať, začali prostredníctvom internetu vysielať pre deti biblické lekcie. Pre deti z detskej besiedky som našiel nahraté programy, ale aj „OnLine“ prenosy z Cirkevného zboru Hybe, z Cirkevného zboru Bratislava–Petržalka, z Cirkevného zboru Trnava, z Cirkevného zboru Háj, … Jednotlivé videá pre deti z detskej besiedky sú zaradené ako súčasť tzv. „YouTube kanála“ daného Cirkevného zboru.
„YouTube kanály“ Cirkevných zborov nájdete kliknutím na niektorý z nižšie uvedených odkazov:
ECAV Hybe
ECAV Petržalka
ECAV Trnava
ECAV Háj

 

Bez virtuálneho (internetového) stretnutia nezostali ani konfirmandi a dorastenci. „Spoločné stretnutia dorastu Horného Liptova“, ktoré sa konali vždy v posledný piatok v mesiaci, pokračujú aj na internete. Cirkevný zbor Hybe pripravuje na každý piatok o 18,00 hodine „OnLine“ stretnutie dorastu. „OnLine“ dorast a jednotlivé videá pre dorastencov sú zaradené ako súčasť tzv. „YouTube kanála“ Cirkevného zboru Hybe.
ECAV Hybe

 

Rozhlas a televízia Slovenska prijala na svojom rokovaní rozhodnutie, že počas terajšieho obmedzenia slúženia bohoslužieb, pripravia priame prenosy skrátených omší a pobožností. Budú bývať počas pracovných dní, v čase od 17,30 do 18,00 hodiny, a to vo vysielaní Rádia Slovensko. Bude to teda výhradne rozhlasové vysielanie. S touto službou začne RTVS od pondelka, 30.marca 2020.
Prenosy sa teda budú vysielať zo štúdia Slovenského rozhlasu počas pracovných dní a evanjelická pobožnosť bude zaradená vždy v stredu večer. Keďže ide o polhodinový časový rozsah a obmedzenie počtu účinkujúcich, v prípade evanjelickej cirkvi nebudú teda vysielané riadne Služby Božie, ale pobožnosť. Do štúdia môžu prichádzať maximálne tri osoby: v našom prípade farár/ka, kantor/ka a jeden spevák. Prvý prenos evanjelickej pobožnosti sa uskutoční v stredu, 1.apríla 2020. Najbližší prenos evanjelickej pobožnosti je naplánovaný na stredu, 8.apríla 2020 o 17,30 hodine.

 

Zvonenie na služby Božie a pôstne večierne ostane zapnuté, aby nám to pripomínalo čas spoločného stretávania sa pri Božom slove.

Boh pokoja nech zostáva zo všetkými nami!

Mgr. Mario Činčurák
námestný farár

Pridaj komentár