Dôležitý oznam pre odoberateľov Evanjelického Posla spod Tatier

Milí bratia, milé sestry!

Dňa 10.júla 2019 na spoločnom zasadnutí novozvoleného predstavenstva a dozornej rady Tranoscia, a.s. spoločne s predsedníctvami dištriktov a ECAV bolo prijaté vyhlásenie, ktorého vznik podnietila distribucia novovzniknutého periodika Evanjelického posla Spolku Tranovský. Vydaním prvého čísla tohto týždenníka, sa ukázal aj motív bývalého vedenia Tranoscia a redakcie EPST, prečo ako vtedajšie vedenie odrádzali ľudí od predplácania Evanjelického Posla spod Tatier na ďalšie polročné obdobie. Zmyslom takéhoto konania, ktoré ekonomicky ohrozuje existenciu samotnej spoločnosti Tranoscius, a.s., bolo presmerovanie predplatiteľov na nové periodikum, ktorého sídlo je na základe nájomnej zmluvy na rovnakej adrese ako redakcia Evanjelického Posla spod Tatier. Bývalé vedenie spoločnosti s predsedníčkou Občianskeho združenia Spolok Tranovský Martinou Kovačikovou uzavrelo nájomnú zmluvu na obdobie 5 rokov v priestoroch budovy Tranoscia, a.s.. Z tohto dôvodu je adresa redakcie Evanjelického posla Spolku Tranovský na rovnakej adrese ako je adresa Evanjelického Posla spod Tatier. Čo sa týka zámeru, príbuznosti značky a názvu týždenníka, identickej adresy redakcie nového periodika – o tom nech si každý urobí svoj vlastný úsudok a obraz, avšak nemôžeme sa ubrániť dojmu, že môže dôjsť k zavedeniu mnohých predplatiteľov Evanjelického Posla spod Tatier, najmä čo sa týka úhrady predplatného na ďalší polrok. Je smutné, že takéto veci musíme riešiť uprostred života cirkvi. Myslím, že v celej histórii EPST cirkev podobný problém neriešila.

 

Vyhlásenie

Bratia a sestry, vážení čitatelia Evanjelického Posla spod Tatier, prajeme vám Božie požehnanie.

V týchto dňoch sme s bolesťou v srdci zaznamenali poľutovaniahodnú vec: Niektorí jednotlivci nekalým spôsobom zneužili značku Evanjelického Posla spod Tatier a jeho skratku EPST, techniku jeho redakcie ako aj spoločnosti TRANOSCIUS, a. s., dôvernú databázu predplatiteľov, adresu redakcie a v neposlednom rade aj vašu dôveru, milí čitatelia. Vydali falošný Evanjelický posol a mienia v tom pokračovať. Rozposlali ho na všetky adresy, ktoré odcudzili redakcii EPST a do falošného Evanjelického posla vložili šek na predplatné na druhý polrok, ktorým si zaplatíte nie oficiálny, ale falošný Evanjelický posol. Týmto krokom vás uvádzajú podvodne do omylu, lebo si objednáte falošný Posol vydaný občianskym združením Spolok Tranovský (sídliacim na rovnakej adrese ako je redakcia tradičného Evanjelického Posla spod Tatier) a nie oficiálny Evanjelický Posol spod Tatier vydávaný spoločnosťou TRANOSCIUS, a. s..

Preto vás upozorňujeme, že ak tento šek zaplatíte, vaše peniaze prídu na účet hŕstke ľudí, bývalému vedeniu spoločnosti TRANOSCIUS, a. s.. Oficiálnym periodikom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku je Evanjelický Posol spod Tatier, nie falošný Evanjelický posol, ktorý vydáva Spolok Tranovský.

Je nám veľmi ľúto, že títo ľudia, ktorí sa angažujú aj v tzv. Asociácii slobodných zborov, naďalej konajú všetko preto, aby našu Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku rozdelili, a preto medzi nás zasievajú kúkoľ poloprávd, nedôvery, ohovárania a sváru.

Evanjelický Posol spod Tatier vydávaný spoločnosťou TRANOSCIUS, a. s. č. 26 vám bude distribuovaný začiatkom budúceho týždňa (16.júla 2019). Prijmite ho s dôverou a s modlitbami, aby už cirkev nerozdeľoval, ale bol nástrojom, na ktorý môžeme byť hrdí, ktorý cirkev zjednocuje a tvorí medzi nami požehnanie Božieho pokoja, spolupatričnosti a bratsko-sesterskej lásky.

S Vami chceme vydávaním EPST pokračovať v tradícii našich otcov.

Predsedníctvo ECAV
Predsedníctva VD a ZD ECAV
Predstavenstvo Tranoscia, a. s.
Dozorná rada Tranoscia, a. s.

Zvolen 10.07.2019

 

Informácie ku predplatnému EPST

Po vynútenej pauze, ktorú nespôsobil TRANOSCIUS, a.s., pokračuje vo vychádzaní týždenník evanjelikov a.v. na Slovensku založený v roku 1910 – Evanjelický Posol spod Tatier.

Cena predplatného na druhý polrok 2019 zostáva nezmenená a je vo výške 23,40 €. Toto predplatné zahŕňa 26 čísel nášho týždenníka. Tí, ktorí máte zaplatené predplatné na celý rok 2019, ste v databáze predplatiteľov a na druhý polrok nemusíte nič platiť.

Evanjelický Posol spod Tatier vydávaný TRANOSCIOM, a.s. si môžete objednať nasledovným spôsobom:
– prostredníctvom internetovej stránky www.predplatne.sk
– e-mailom na adrese: sadlonova@lkpermanent.sk
– telefonicky na číslach 02 / 49 111 200 až 205 na Oddelení predplatného spoločnosti L.K. Permanent, s.r.o.

Rozhodli sme sa spolupracovať so spoločnosťou L.K. Permanent, s.r.o. pri balení a distribúcii nášho týždenníka, ako aj pri evidencii predplatiteľov. Táto spoločnosť má 25 ročné skúsenosti v tejto oblasti.

Nové – 26.číslo týždenníka Evanjelický Posol spod Tatier prichádza po zmenách, ktoré sa uskutočnili na Valnom zhromaždení spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. dňa 28.júna 2019, kedy boli zvolení noví členovia Predstavenstva a Dozornej rady nášho vydavateľstva TRANOSCIUS, a.s..
Následne bola vytvorená nová redakcia, nakoľko pôvodné redaktorky sa rozhodli ukončiť pracovný pomer dohodou so zamestnávateľom.
Pokračujeme v tradícii našich predkov pri vydávaní Evanjelického Posla spod Tatier. Sme oficiálnym týždenníkom vydavateľstva TRANOSCIUS, a.s.. Riaditeľom spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. od 2.júla 2019 je brat Mgr. Vladimír Ferenčík.

Budeme vďační, ak si obnovíte predplatné nášho týždenníka Evanjelický Posol spod Tatier ako jednotlivci, ako cirkevné zbory, ale aj na miestach, kde ste ho doteraz neodoberali.
Sme pripravení na slušnú, pokojnú a budujúcu komunikáciu s našimi čitateľmi o veciach a dianí v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
Modlíme sa tiež za to, aby sa Pán Boh priznal k obnove Evanjelického Posla spod Tatier a našiel si opäť miesto vo Vašich srdciach.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme Vám veľa požehnaných chvíľ pri čítaní Evanjelického Posla spod Tatier v roku 2019.

So srdečným bratsko-sesterským pozdravom

Predstavenstvo TRANOSCIUS, a.s.
Mgr. Vladimír Ferenčík – riaditeľ
Mgr. Eva Bachletová, PhD. – redaktorka týždenníka
Mgr. Emília Mihočová – redaktorka týždenníka

P.S.:

Brat riaditeľ TRANOSCIA, a.s., Mgr. Vladimír Ferenčík poslal nasledovnú radu pre tých, ktorí si predplatili falošný, teda Evanjelický posol Spolku Tranovský:
Ak si niekto predplatil Evanjelický posol Spolku Tranovský, nech si žiada finančné prostriedky späť. Na poslednej strane Evanjelického posla od Spolku Tranovský sú mobilné čísla redaktoriek. Nech im nedajú pokoj a otravujú ich.

Pridaj komentár