Voľby seniora LOS ECAV na Slovensku – 2018

V nadväznosti na pokyny Seniorátneho presbyterstva Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku, ktoré boli prijaté 15.februára 2018, zverejňujeme príslušné materiály k voľbám dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnia vo všetkých cirkevných zboroch Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku 10.júna 2018; 17.júna 2018 alebo 24.júna 2018.

Voľby 2018 – kandidačná listina na funkciu seniora Liptovsko-oravského seniorátu

 

Kandidát na funkciu seniora Liptovsko-oravského seniorátu:

Grega Stanislav – životopis

Pridaj komentár