Reformačné listy č. 32/2018

ČAS OČAKÁVANIA

Milé sestry, milí bratia, novembrové dni prinášajú so sebou mnoho spomienok. Na našich blízkych, ktorí nás predišli do večnosti. Na spoločne prežité roky, na spoločne prežité dobré i ťažké časy. Vieme však, že naši drahí, ktorí už nie sú s nami, sú u Pána, v Jeho láskavom náručí. Nie je ľahké zmieriť sa s odchodom tých, ktorých sme milovali. A nezáleží na tom, či máme dvadsať, štyridsať či šesťdesiat rokov. Z vlastnej skúsenosti však viem, že aj tá najväčšia rana sa časom zatvorí. A ostane jazva. V duši, srdci, pamäti. Aj to patrí k životu. Naše prichádzanie a naše odchádzanie. Dôležité je, aby sme dokázali na našich blízkych spomínať aj s radosťou a vďačnosťou za všetko, čím nás obdarili. Aj preto v tomto čísle Reformačných listov prinášame spomienku na nedávno zosnulého brata Pavla Gabriša, evanjelického kňaza a dlhoročného redaktora RTVS.

No november, je aj časom, kedy sa končí cirkevný rok a my vstupujeme do ďalšieho obdobia života cirkvi. Pred nami je advent, v ktorom sa budeme s radosťou pripravovať na najkrajšie sviatky roka, na slávenie príchodu Pána Ježiša Krista na tento svet. Zároveň v našej cirkvi vstupujeme do obdobia, kedy očakávame oficiálne vyhlásenie výsledkov volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku. V prechodnom období našu cirkev spravujú administrátori, ktorí prevzali úrad po ukončení mandátu bývalého vedenia cirkvi.

Na stránkach Reformačných listov sme sa aj tento rok snažili reflektovať aktuálne dianie v cirkvi, bolestné i radostné okamihy nás – evanjelikov. Aby sme mohli vykročiť do nového obdobia cirkvi pripravení, pozývame vás k spoločnému uvažovaniu nad tým, aká by mala byť naša Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku. Postupne budeme preto zverejňovať vysvetľujúce články z Charty 2017, aby sme sa vzájomne inšpirovali, aby sme si vyjasnili otázky, ktoré nosíme v sebe a spoločne hľadali odpovede a spoločné smerovanie.

Milí naši čitatelia, želáme vám, aby ste novembrové dni prežili v pokoji a zároveň v radostnej nádeji, že Pán Ježiš Kristus, Hlava našej cirkvi, nás miluje, vedie a povzbudzuje k službe evanjelia, na Jeho česť a slávu.

OBSAH ČÍSLA:

  • ČAS OČAKÁVANIA
  • 12. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SEŽ
  • ODHALILI PAMÄTNÚ TABUĽU J. TURZOVI
  • DVE DESAŤROČIA SLOVA O BOHU – V ROZHLASOVOM ÉTERI
  • ELIÁŠ LÁNI
  • OCENENIE
  • KAM CHCEME ÍSŤ AKO CIRKEV – VÝBER Z CHARTY 2017
  • MODLITEBNÁ REŤAZ

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 32/2018

Prevzaté zo stránky: http://help-ecav.sk/h-e-l-p

Pridaj komentár