Reformačné listy č. 23/2018

NOVÉ „ODPOVEDE“ VEDENIA ECAV NA SLOVENSKU

Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. Matúš 7:24-25

Možno práve teraz sedíte na slnečnej terase a plánujete svoj dovolenkový program. Avšak život v cirkvi má naďalej svoje tempo, duchovní sprevádzajú deti, mladých a rodiny na táboroch a poznávacích výletoch. V ponuke sú aj duchovné koncerty či iné kresťanské podujatia, ktoré ponúkajú osvieženie ducha a posilnenie viery. Za všetky aktivity a službu duchovných sme veľmi vďační!

V ostrom kontraste letného programu cirkvi je však naďalej konanie vedenia cirkvi. Príkladom je „odpoveď“ vedenia cirkvi na otázky, kto stojí za tzv. volebnou webovou stránkou v cirkvi a fakt, že o navrhnutom uznesení nedalo Predsedníctvo ECAV hlasovať!

Nové „odpovede“ na dianie v cirkvi prináša aj naďalej týždenník Evanjelický posol. V čísle 29 –30/2018 nájdu čitatelia vloženú prílohu. Nie nejde o letné duchovné čítanie, ale o biely papier s názvom Výzva k transparentným voľbám v ECAV. Tento krát sa pod výzvu nepodpísalo vedenie cirkvi a Tranosciusa, a. s., ale emeritní generálni dozorcovia Ján Holčík a Pavel Delinga. Zverejnený text je napadnutím demokratického systému volieb, kandidačnej porady a jej rozhodnutia. Výzva je zároveň petíciou, nakoľko má predpísané riadky na meno a priezvisko, mesto a podpis.

Táto petícia má jasný cieľ: vypísanie nových volieb! Autori však zabudli, že v ECAV na Slovensku a jej právnom systéme neexistuje petičné právo. Takže, aký zmysel bude mať zbieranie podpisov, keď sa nemá o čo v cirkevnom práve oprieť?! Samozrejme autori výzvy/petície veria, že ich meno je natoľko silné a vážené, že im voliči uveria!

Vážení členovia cirkvi ECAV, naliehavo vás žiadame, aby ste tieto mätúce interpretácie odmietli! Žiadame vás, aby ste pri svojom rozhodovaní zvažovali, kto ku vám hovorí, k čomu vás vedie a čo tým sleduje. Naozaj ste presvedčení, že autorom tejto výzvy ide o nové transparentné voľby? Omyl. Autori výzvy sa chcú nelegitímne udržať pri moci, aby nebola možná žiadna kontrola spravovania cirkevných vecí, aby sa udržal doterajší stav autoritatívneho vedenia a uzavretosti cirkvi. Avšak to je v príkrom rozpore poslania cirkvi, v príkrom rozpore učenia Ježiša Krista, v rozpore s evanjelickou tradíciou vlastného spravovania cirkvi!

 

OBSAH ČÍSLA:

  • NOVÉ „ODPOVEDE“ VEDENIA ECAV NA SLOVENSKU
  • KTO KLAME SLOVENSKÝ EVANJELICKÝ ĽUD?
  • HĽADANIE PRAVDY
  • ROZHOVOR S JOZEFOM GREXOM
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • DIAGNÓZA CHORÔB CIRKVI
  • Z VAŠICH LISTOV

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 23/2018

Prevzaté zo stránky: http://help-ecav.sk/h-e-l-p

Pridaj komentár