Reformačné listy č. 15/2018

A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.“ J 14, 16 – 17
SVIATKY PRAVDY
Blížia sa Svätodušné sviatky. Patria k mojim najmilším kresťanským sviatkom. Dôvod je jednoduchý – je to sviatok nehmatateľný, neuchopiteľný ľudskými zmyslami. Väčšina obyvateľov tejto krajiny často ani netuší, že také sviatky existujú. Veď predsa nemajú vonkajšie znaky. Nepečieme, nevaríme, nezdobíme príbytky, nenakupujeme darčeky, nemáme výrazné rituály (často pohanské, folklórne). Ba čo viac – neposielame si ani pohľadnice s motívom Ducha Svätého, maily, či sms-správy. Neorganizujeme koncerty, podujatia, trhy či zbierky. Poviem to priamo. Ľudia v podstate nevedia ako tieto sviatky majú sláviť. Keďže im chýba vonkajšia rozpoznateľná forma, stáva sa, že tieto sviatky neberú priveľmi vážne a dokonca ich úplne ignorujú. Ťažko nájdeme zreteľnú informáciu o týchto sviatkoch v tlačených médiách či na internete. Veď akú „pútavú“ fotografiu si na titulke časopisu viete v tejto súvislosti vôbec predstaviť?V kontexte Svätodušných sviatkov sa často hovorí ako o narodeninách cirkvi. To je vonkajší znak, ktorému už ľudia dokážu porozumieť. Podstatné je však to, na akom základe sa cirkev zrodila. A z čoho vyrástla. Aký to bol silný impulz, ktorý vniesol do Kristovho učenia nový smer, novú nádej a istotu Božej pravdy!

Svätodušné sviatky sú vo svojej podstate o pravde. Pravde o Bohu, o Kristovi, o človeku. O určení, ktoré kresťanstvo dostalo do svojho vienka. Je to sviatok, ktorému treba vrátiť náležitú úctu a upriamiť naň pozornosť kresťanov i nekresťanov. Isteže pravda o nás, našej duši, našom svete, spoločnosti, býva často zdrvujúca. Ale jedine pravda nás oslobodí od tmy, poblúdenia, zmätenosti rozumu a srdca.
Želáme vám požehnané sviatky Ducha Svätého a prijatie Ducha pravdy a veľa vnútornej slobody.
OBSAH ČÍSLA:

 • SVIATKY PRAVDY
 • LIST DOZORCOM V CIRKEVNÝCH ZBOROCH ZD
 • NÁVRATKA
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • OKIENKO MOS
 • CIRKEVNÉ ZÁKONY K VOĽBÁM
 • VOLEBNÉ PROGRAMY KANDIDÁTOV
 • O NIČ SA NEPOTREBUJEME HORLIVEJŠIE MODLIEVAŤ, AKO O DUCHA SVÄTÉHO
 • KANDIDÁT NA BISKUPA MICHAL ZAJDEN ZAMLČAL V ROZHOVORE PRE EPST ZÁSADNÉ INFORMÁCIE
 • KAM BY SOM ŠIEL

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 15/2018

 

Pridaj komentár