Oznamy z 3.nedele po Svätej Trojici – 2.júl 2017

(späť)

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, vo štvrtok 6.júla 2017, vo sviatok Majstra Jána Husa. Služby Božie budú v chráme Božom večer o 18,00 hodine.

(2) Služby Božie na budúcu nedeľu 9.júla 2017 budú v Mestskej športovej hale v Prešove so začiatkom o 9,30 hodine, kde nás Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove srdečne pozýva na 20.Dištriktuálny deň Východného dištriktu s hlavnou témou „Reštart“. Spoločne sa chceme v jubilejnom roku 500.výročia reformácie zamyslieť nad dôležitosťou obnovy a nových začiatkov. Počas dopoludňajších služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej. V popoludňajšom programe bude predstavená nová opera „Hrad prepevný“. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Dištriktuálny deň VD 2017. Ak nenastanú nejaké nepredvídané komplikácie, program Dištriktuálneho dňa by mal byť vysielaný prostredníctvom internetu na stránke: youtube.com

(3) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, v nedeľu o dva týždne (16.júla 2017) – bude to 5.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(4) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(5) Vyučovanie Detskej besiedky bude v novom školskom roku (september 2017) podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(6) Od štvrtku 6.júla 2017 do nedele 9.júla 2017 sa pre deti z Detskej besiedky uskutoční Detský Biblický tábor v Jakubovanoch. Informácie a pokyny dostali rodičia od sestry Ivety Tarageľovej, ktorá Detskú besiedku vyučuje.

(7) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že v dňoch 7. a 8.júla 2017 sa bude v zborovej miestnosti vyberať cirkevný príspevok (cirkevná daň). V piatok 7.júla 2017 to bude v čase od 15,00 hodiny do 18,00 hodiny a v sobotu 8.júla 2017 to bude v čase od 9,00 hodiny do 11,00 hodiny. Prosím, aby ste túto informáciu dali vedieť aj ostatným členom Cirkevného zboru, ktorí nemajú prístup na internet. Pokúsime sa, aby tento oznam bol vyhlásený aj v obecnom rozhlase.

(8) V sobotu 8.júla 2017 bude o 18,00 hodine stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže.

(9) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(10) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(11) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(12) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na Misijné dni Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnia v Hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch v dňoch 20.-23.júla 2017 s hlavnou témou „Obnovme svoj dom“, ktorá chce priblížiť potrebu obnovy života rodín, manželstiev, vzťahov i celej cirkvi. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Misijné dni VD 2017

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Neboli prinesené žiadne milodary…

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár