Oznamy z Nedele po Vstúpení – 2.jún 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (9.júna 2019) – bude to 1.slávnosť Svätodušná. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine a nakoľko to bude 1.slávnosť Svätodušná, služby Božie budú slávnostné. Služby Božie na 2.slávnosť Svätodušnú – v pondelok (10.júna 2019) budú večer o 18,00 hodine. Ofera po službách Božích na 1.slávnosť Svätodušnú je určená pre kazateľa slova Božieho (zborového farára) a ofera na 2.slávnosť Svätodušnú je určená pre sestru kantorku, preto aj tieto ofery dávam do Vašej štedrej pozornosti.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More