Voľby biskupa VD ECAV na Slovensku – 2019

V nadväznosti na pokyny Dištriktuálneho presbyterstva Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktoré boli prijaté 30.septembra 2019, zverejňujeme príslušné materiály k voľbám biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnia vo všetkých cirkevných zboroch Východného dištriktu ECAV na Slovensku 20.októbra 2019 alebo 27.októbra 2019.

Voľby 2018 – kandidačná listina na funkciu biskupa Východného dištriktu

 

Kandidáti na funkciu biskupa Východného dištriktu:

Cina Dušan – životopis

Hudáková Katarína – životopis

Mihoč Peter – životopis

Oznamy zo 16.nedele po Svätej Trojici – 6.október 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (13.októbra 2019) – bude to 17.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme Pánu Bohu ďakovať za úrody zeme. Na službách Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More