Reštrukturalizácia ECAV na Slovensku

(späť)

V cirkevnom periodiku „Evanjelický posol spod Tatier“ (EPsT) a tiež v iných komunikačných médiách ste sa už mohli stretnúť s návrhmi na „Zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku“. Jeden „oficiálny dokument“ k tejto téme sme z Generálneho biskupského úradu v Bratislave (GBÚ) dostali aj do nášho Cirkevného zboru. Aj keď tomuto dokumentu chýbajú prepočty ekonomického dopadu pre jednotlivé Cirkevno-organizačné jednotky, dokument môžeme pripomienkovať a podávať k nemu pozmeňujúce návrhy. Tomuto materiálu (Oficiálny dokument) sa budeme venovať aj na najbližšom zasadnutí zborového presbyterstva. Svoje pripomienky môžete už teraz zasielať na e-mailovú adresu Cirkevného zboru alebo aj prostredníctvom kontaktného formulára. E-mailovú adresu ako aj kontaktný formulár nájdete na nasledovnom odkaze: KONTAKT

 

Oficiálny dokument

Oficiálny dokument zaslaný z GBÚ si môžete prečítať a stiahnuť na nasledovnom odkaze: Zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku

 

Ďalšie dokumenty

K zjednodušeniu štruktúry ECAV na Slovensku existujú aj ďalšie dokumenty.

  • Ďalší z dokumentov vypracoval aj Ing. Martin Kováč, presbyter Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska. Dokument si môžete prečítať a stiahnuť na nasledujúcom odkaze: Kováč – Transformácia ECAV na model 3D

 

(späť)

Pridaj komentár