List rodičom budúcich konfirmandov

Vážení rodičia,

na tomto mieste nájdete základnú informáciu o konfirmačnej príprave v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Liptovská Kokava a povzbudzujem Vás k tomu, aby ste Vaše dieťa/deti narodené v roku 2009 (alebo aj staršie, ak doposiaľ nebolo/i konfirmované), prihlásili do 1.ročníka konfirmačnej prípravy na našom farskom úrade.

1.ročník Konfirmačnej prípravy v školskom roku 2021/2022 je určený mladým ľuďom, ktorí navštevujú 7.ročník Základnej školy, teda narodeným v roku 2009 (mesiace: január–august) a v roku 2008 (mesiace: september–december), či skôr – ak neboli doteraz konfirmovaní. Konfirmačná príprava prebieha počas dvoch školských rokov – 1x týždenne a preberáme na nej témy týkajúce sa nášho života, viery, vzťahov.

Konfirmačná príprava je aj príležitosťou spoznať nových priateľov a počas spoločných stretnutí a na táboroch zažiť veľa dobrodružstiev, na ktoré budú mladí radi spomínať.

Úvodné stretnutie konfirmačnej prípravy pre 1.ročník sa bude konať v piatok 15.októbra 2021 o 18,30 hodine v chráme Božom (kvôli platným protipandemickým opatreniam).

Prosím, priniesť si treba: zošit, pero, úsmev, radosť a vyplnenú prihlášku na konfirmačnú prípravu. Kvôli pandémii COVID–19 je potrebný aj respirátor FFP2. Prihlášku na konfirmačnú prípravu nájdete na nasledovnom odkaze: Prihláška na konfirmáciu – tlačivo

Viac informácií o konfirmačnej príprave nájdete na našej internetovej stránke na nasledovnom odkaze: Informácie ku konfirmácii.

Ak by ste mali nejaké otázky, prosím, kontaktujte ma. Kontaktné údaje nájdete na nasledovnom odkaze: Kontakt

S vďakou, bratským pozdravom a s prianím Božieho požehnania zostáva:
Mgr. Mario Činčurák, námestný farár

 

Informácie ku konfirmácii

Prihláška na konfirmáciu – tlačivo

Pridaj komentár