„Zameškané“ ofery počas mimoriadnej situácie

Bezhotovostné uhradenie ofery a platby pomocou QR kódu v mobilnej aplikácii Vašej banky

Bratia a sestry, čoraz viac sa uvoľňujú opatrenia prijaté proti šíreniu nebezpečného ochorenia COVID–19 a od nedele 7.júna 2020 sa pri dodržaní predpísaných a nariadených hygienických podmienok môžeme v našom „kokavskom“ chráme Božom stretávať na službách Božích vo väčšom počte ako tomu bolo od 10.mája 2020. Vzhľadom na kapacitu nášho „kokavského“ chrámu Božieho aj s využitím chóru, sa služieb Božích môže pri dodržaní tzv. šachovnicového sedenia zúčastniť najviac 230 (päťdesiat) veriacich. Mimoriadna situácia zasiahla nielen náš cirkevno–náboženský život, ale zasiahla aj do financií našej cirkvi a teda aj do financií nášho Cirkevného zboru. Cirkevný zbor musí totiž naďalej platiť za energie a odvádzať rôzne ďalšie platby a poplatky napr. do seniorátu, do dištriktu, … , ale finančný príjem do Cirkevného zboru je v tejto mimoriadnej situácii minimálny. Z posledného bankového výpisu sme s potešením zistili, že niektoré rodiny začali po tohtoročnom výročnom konvente (február 2020) pravidelne prispievať na účet nášho Cirkevného zboru.

QR – Ofera, Milodar

Možno práve teraz je ten správny čas na to, aby sme prostredníctvom finančných darov a „zameškaných“ ofier ukázali svoju spolupatričnosť a tiež aj to, ako veľmi nám záleží na našom Cirkevnom zbore, ale najmä to, ako veľmi Pána Boha milujeme.

Svoju „zameškanú“ oferu alebo milodary môžete uhradiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Potrebné informácie sú uvedené na stránke „Ako prispievať na činnosť Cirkevného zboru?“, alebo v dokumente na stiahnutie v spodnej časti tohto článku.

Pre tých, ktorí radi využívajú mobilné aplikácie, sme pripravili tzv. „pay by square“ rýchlu platbu pomocou QR kódu. Po zoskenovaní QR kódu v mobilnej aplikácii Vašej banky je potrebné doplniť sumu, do „Variabilného symbolu“ doplniť číslo domu a v „Informácii pre prijímateľa“ ponechať jeden z dvoch prednastavených účelov – podľa druhu Vašej platby „Milodar“ alebo „Ofera“ – a nezabudnite, prosím, doplniť Vaše meno.

 

Tí, ktorí neviete používať „Internet banking“, môžete svoju „zameškanú“ oferu, svoj dar vložiť spolu s lístočkom do obálky a priniesť sestre pokladníčke Márii Bartekovej, alebo na farský úrad.

 

QR – Cirkevný príspevok 2020

Na rok 2020 schválil zborový konvent Cirkevný príspevok (cirkevnú daň) vo výške 10,-€ na osobu. Ak ste členmi nášho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava a tento rok ste ešte nepodporili náš Cirkevný zbor uhradením cirkevného príspevku, môžete tak urobiť osobne, alebo aj bezhotovostne bankovým prevodom na účet nášho Cirkevného zboru (potrebné informácie sú uvedené na stránke „Ako prispievať na činnosť Cirkevného zboru?“, alebo v dokumente na stiahnutie v spodnej časti tohto článku). Pri platbe mobilnou aplikáciou môžete ako pomôcku využiť QR kód. Do „Variabilného symbolu“ je potrebné vpísať číslo domu a do „Informácie pre prijímateľa“ je potrebné vpísať meno za koho sa cirkevný príspevok uhrádza. Ak uhrádzate cirkevný príspevok za viac ľudí, potom je potrebné zmeniť sumu a rovnako tak aj v „Informácii pre prijímateľa“ počet členov. V prípade viacčlenných rodín je možné Cirkevný príspevok rozložiť aj na viac splátok – mesačne po 10,-€ alebo 20,-€.

 

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a štedrosť. „Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty, alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2K 9,7)

Predsedníctvo Cirkevného zboru

 

Dokument na stiahnutie vo formáte „pdf“: Ako prispievať na činnosť Cirkevného zboru?

Audio nahrávky kázní – 2020

(späť na kategóriu – Kázne)

Na tejto stránke nájdete linky (odkazy) na audio (zvukové) nahrávky kázní a niekoľko videozáznamov zo služieb Božích v roku Pánovom 2020, ktoré sú umiestnené na serveri „www.youtube.com“ ako videá na YouTube kanáli“ brata farára. K takémuto riešeniu sme pristúpili kvôli kapacitnému šetreniu miesta na našej webovej (internetovej) stránke. Na server „www.youtube.com“ postupne presunieme aj staršie kázne zverejnené na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme…

Read More