Oznamy z 3.nedele po Veľkej noci – 7.máj 2017

(späť)

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (14.máj 2017) – bude to 4.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Keďže to bude 2.májová nedeľa, zároveň je to aj deň matiek. Na službách Božích vystúpia deti z Detskej besiedky so svojím programom. Ofera po službách Božích bude venovaná pre prácu s Detskou besiedkou, preto túto oferu dávam do Vašej štedrej pozornosti.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) V piatok 12.mája 2017 sa so začiatkom o 18,00 hodine uskutoční spoločné stretnutie dorastu Horného Liptova na fare v Hybiach. Srdečne pozývame všetkých konfirmandov a dorastencov.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v zmenenom termíne v sobotu o 17,00 hodine. 1.ročník vyučovanie konfirmácie tento týždeň nebude mať.

(6) Pozvanie máme aj pre mužov z nášho cirkevného zboru. Stretnutie mužov Horného Liptova sa uskutoční vo štvrtok o 19,00 hodine na fare v Hybiach.

(7) Spevokol sa k nacvičovaniu stretne podľa dohody z posledného nácviku.

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(10) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(11) Do Cirkevného zboru sme dostali niekoľko výtlačkov regionálnych novín „MY“, kde si môžete prečítať reportáž z celoseniorátneho misijného podujatia v Partizánskej Ľupči konaného 23.apríla 2017. Cena je 0,70€ / ks.

(12) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom za rozmiestnenie informačných plagátov ku 500.výročiu Reformácie. Na jednotlivých plagátoch sú informácie o Reformácii, ktoré si môžete pozrieť a preštudovať či už pred službami Božími alebo skončení služieb Božích.

(13) Touto cestou pozývame členov Cirkevného zboru na zborový zájazd, ktorý sa bude konať v sobotu 20.mája 2017. Na zájazde navštívime mesto Banská Štiavnica, kde je naplánovaná prehliadka evanjelického chrámu Božieho, historickej časti mesta, kultúrnych pamiatok a iné. Cena zájazdu je cca 30,-€ / osoba.

(14) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Minulý týždeň v nedeľu sme v tomto chráme Božom prijali v Krste svätom do nášho Cirkevného zboru a teda aj do Cirkvi Kristovej nového člena Mateja Valietnku. Pri Krste syna, krstného syna, vnuka a pravnuka venovali rodičia, krstní rodičia, starí rodičia a prastarí rodičia spolu na cirkevné ciele 80,-€.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

Celkom na záver jedna prosba – výzva.

Prosím toho, kto v noci zo štvrtku na piatok (z 27. na 28.apríla 2017) v čase od 21,00 hodiny večer do 6,00 hodiny ráno úmyselne pretočil obidve spätné zrkadlá na mojom aute značky Chrysler Grand Voyager (tmavomodrá farba), aby sa dobrovoľne prihlásil na fare. Svojím neuváženým konaním na jednom spätnom zrkadle úplne zničil a na druhom poškodil elektrické sklápanie týchto spätných zrkadiel. Spôsobená škoda na elektrickom sklápaní zrkadla, ktoré bude musieť byť vymenené, činí pre neautorizovaný servis 200-300,-€ (pre značkový servis Chrysler je to viac ako 3-násobok). Ak sa dotyčná osoba dobrovoľne neprihlási, tak to bude vyšetrovať polícia a potom už to nebude len náhrada spôsobenej škody, ale bude to aj trestné stíhanie za úmyselné poškodzovanie cudzej veci a vandalizmus.

 

 

 

 

 

 

Ak máte nejaké informácie na odhalenie takejto osoby, prosím Vás o poskytnutie týchto informácií, aby som vedel, komu mám dať preplatiť vzniknutú škodu. Za Vaše pochopenie a porozumenie ďakujem.

Mgr. Mario Činčurák, zborový farár

 

(späť)

Pridaj komentár