Krst svätý

(späť)

Krstíme preto, lebo chceme byť poslušní nariadeniu nášho dobrého Pána Ježiša Krista. V krste nebeský Otec hovorí nášmu životu svoje neodvolateľné ÁNO – aj ty si mojím milovaným dieťaťom. Uisťuje nás, že Jeho Syn a náš Pán Ježiš Kristus zomrel aj pre naše spasenie. Krstíme už malé deti, lebo „nik nie je príliš malý na to, aby nemohol byť v Božom kráľovstve“ (B. Pleijel). Láska – i tá Božia láska – žiada od človeka aj odpoveď.

S vďakou vyznávame, že keď nám Pán Boh daroval deti, dal nám jeden z najvzácnejších pokladov. Zároveň si uvedomujeme, že rodičovské poslanie je závažnou a veľmi zodpovednou úlohou. Ak v našej cirkvi krstíme už nemluvniatka, nemá sa to diať vo vedomí, že krst je akýmsi magickým očkovaním, ktoré človeka automaticky ochráni od všetkého zlého a urobí zo životnej cesty pokrstených pohodlnú, bezproblémovú prechádzku ružovým sadom. Krstením maličkých chceme vyznať: Pane ku komu inému by sme šli – Ty máš to, čo je pre náš život rozhodujúce. Ty jediný môžeš dať nášmu životu skutočnú chuť a my chceme, aby naše deti hneď od počiatku rástli pod Tvojím vplyvom, v spoločenstve Tvojho ľudu. Realita však zďaleka nie vždy korešponduje s týmto ideálom. Nejeden z rodičov nevníma, že krst je prvým krokom na ceste viery – krokom, z ktorého sa veľmi tešíme, ako keď naše deti urobia prvý krôčik. No naša radosť by skoro prerástla v obavu, ak by po prvom kroku nenasledovali ďalšie. Keď rodičia a krstní rodičia sľubujú, že budú svoje dieťa vychovávať v kresťanskej viere, tak to – premenené „na drobné“ znamená, že sa zaväzujú učiť modliť svoje dieťa a spolu s ním sa pravidelne modlievať, privádzať ho na detskú besiedku, do chrámového spoločenstva, na vyučovanie náboženstva a konfirmačnú prípravu, sľubujú, že ho budú učiť úcte k Pánu Bohu a láske k ľuďom. – To sú tie ďalšie kroky, ktoré majú pokrstení pod naším láskavým dohľadom a kráčajúc v našich šľapajách viery zvládať. Otázka, či takto ovplyvňujeme naše deti – či sme pre nich svetlom na ceste za Ježišom, alebo im Ho skôr zahmlievame, si žiada našu poctivú odpoveď. Pretože aj tým, že sa v mnohých našich rodinách rodičia s deťmi (azda okrem Štedrého večera) nemodlia, že im o Božích veciach temer nič nepovedia, že ich pravidelne neprivádzajú do bohoslužobného spoločenstva, im hovoria veľmi mnoho – vytvárajú im o Pánu Bohu a evanjelickej viere skreslený obraz. Buďme teda svetlom najmä v našich vlastných rodinách. Vďaka všetkým, ktorí sa o to vedome usilujú.

V našom Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Liptovská Kokava krstíme v chráme Božom v Liptovskej Kokave.

V prípade ohrozenia života dieťaťa môže byť Krst svätý prislúžený aj v nemocnici či v domácnosti.

Čo potrebujete pri vybavovaní Krstu svätého v Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku?

Priniesť so sebou:

  • vyplnené tlačivo ku Krstu svätému – získate ho na farskom úrade alebo si tlačivo môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: Tlačivo ku Krstu svätému;
  • kópiu rodného listu krsteného;
  • dvoch krstných rodičov (majú to byť konfirmovaní členovia Evanjelickej cirkvi a. v. – v krajnom prípade aspoň jeden z krstných rodičov; krstným rodičom v žiadnom prípade nemôže byť ten, kto nie je členom kresťanskej cirkvi (napr.: bez vyznania,…)). Pri krste dospelej osoby sú potrební dvaja svedkovia.

Ďalšie dôležité informácie ku Krstu svätému nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Tlačivo ku Krstu svätému

Čo je dobré vedieť o Krste svätom?

Krst svätý – iba formalita?

Byť krstným rodičom je duchovná úloha

Záväzné úpravy ku Krstu svätému

(späť)

Pridaj komentár