« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Oznamy z 1.nedele po Zjavení – 7.január 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (14.januára 2018) – bude to 2.nedeľa po Zjavení Krista Pána mudrcom. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Pamiatku posvätenia chrámu Božieho budeme mať odo dneška za dva týždne, teda 21.januára 2018 v 3.nedeľu po Zjavení Krista Pána mudrcom. Read More

Oznamy z Nedele po Vianociach – 31.december 2017

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkov roku Pána 2017 (do 7.januára 2018) si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: 

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (7.januára 2018) – bude to 1.nedeľa po Zjavení Krista Pána mudrcom. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Služby Božie na Silvester, Nový rok a na Zjavenie Krista Pána mudrcom budú nasledovne: Silvester (dnes, t.j. nedeľa – 31.december 2017) o 17,00 hodine; Nový rok (zajtra, t.j. pondelok – 1.január 2018) o 10,00 hodine; Zjavenie Krista Pána mudrcom (sobota – 6.január 2018) o 9,00 hodine. Rozpis služieb Božích bol uverejnený v Obecných novinách a taktiež si ho môžete pozrieť na nasledovnom odkaze:

Read More

Oznamy zo 4.nedele adventnej – 24.december 2017

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkov roku Pána 2017 (do 7.januára 2018) si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: 

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (31.decembra 2017) – bude to Nedeľa po Vianociach. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Služby Božie na Štedrý večer a na Vianoce budú nasledovne: Štedrý večer (dnes, t.j. nedeľa – 24.december 2017) o 17,00 hodine; 1.slávnosť Vianočná (zajtra, t.j. pondelok – 25.december 2017) o 9,00 hodine a Večerné služby Božie o 17,00 hodine; 2.slávnosť Vianočná (utorok – 26.december 2017) o 9,00 hodine aj s prislúžením sviatosti Večere Pánovej. Rozpis služieb Božích bol uverejnený v Obecných novinách a taktiež si ho môžete pozrieť na nasledovnom odkaze:

Read More

Oznamy z 24.nedele po Svätej Trojici, Nedeľa večnosti – 26.november 2017

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (3.decembra 2017) – bude to 1.nedeľa adventná (začiatok nového cirkevného roka). Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Na službách Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam. Read More

Oznamy z 23.nedele po Svätej Trojici – 19.november 2017

(1) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Hrádok-Dovalovo nás pozýva na Zborový deň, na ktorom si v Cirkevnom zbore pripomenú 160.výročie posvätenia chrámu Božieho a 500.výročie Reformácie. Zborový deň sa začne slávnostnými službami Božími v chráme Božom o 9,30 hodine. Po skončení slávnostných služieb Božích bude odhalenie pamätnej tabule k 500.výročiu Reformácie. Popoludňajší program Zborového dňa začne o 14,00 hodine v zborovom dome seminárom „Deti Afriky“ a pokračovať bude v chráme Božom o 15,30 hodine Hudobno-slovným pásmom k pamiatke Reformácie v spolupráci s Musica Temporis Žilina. Na záver Zborového dňa bude o 17,00 hodine v zborovom dome premietnutý film „Martin Luther“. Pozvánku vo forme plagátu si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze: Dovalovo – Zborový deň

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (26.novembra 2017) – bude to 24.nedeľa po Svätej Trojici (posledná nedeľa cirkevného roka – Nedeľa večnosti). Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Read More

Oznamy z 22.nedele po Svätej Trojici – 12.november 2017

(1) Nedeľné večerné služby Božie budú, ale v Liptovskom Hrádku, v Kinosále Mestského kultúrneho strediska. Pozvaní sme dnes (12.novembra 2017) na divadelné predstavenie Krvavý trón so začiatkom o 17,00 hodine. Je to predstavenie, ktoré približuje historické udalosti smutne známych Prešovských jatiek.

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (19.novembra 2017) – bude to 23.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Read More

Oznamy z 19.nedele po Svätej Trojici – 22.október 2017

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (29.októbra 2017) – bude to 20.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Zo soboty na nedeľu sa mení LSEČ (letný stredoeurópsky čas) na SEČ (stredoeurópsky čas), čo znamená, že hodiny sa posúvajú o 1 hodinu dozadu z 3,00 na 2,00.
Read More

Oznamy zo 16.nedele po Svätej Trojici – 1.október 2017

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (8.októbra 2017) – bude to 17.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme Pánu Bohu ďakovať za úrody zeme. Na službách Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.
Read More

Oznamy z 15.nedele po Svätej Trojici – 24.september 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (1.októbra 2017) – bude to 16.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Peter nás pozývajú na popoludňajší program Zborového dňa pozostávajúci z hudby, svedectiev a sprievodného slova, ktorý sa uskutoční dnes, 24.septembra 2017 popoludní so začiatkom o 14,00 hodine v chráme Božom v Jamníku. Pozvánku vo forme plagátika nájdete na nasledovnom odkaze: Pozvánka – plagát

(3) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Ešte stále prebieha prihlasovanie detí-žiakov 7.ročníka Základnej školy, na vyučovanie konfirmácie. Prihlasovanie na konfirmačnú prípravu bude ukončené zajtra – t.j. v pondelok 18.septembra 2017. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.a 2.ročník bude tento týždeň spoločné v piatok o 19,00 hodine v zborovej miestnosti.

(7) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(10) V uplynulom týždni pokračovali práce na rekonštrukcii elektroinštalácie v chráme Božom. Až do ukončenia všetkých prác bude z bezpečnostných dôvodov ZÁKAZ VSTUPU na chór! Chór je prístupný len pre sestru kantorku. Prosíme všetkých členov Cirkevného zboru, aby bezpodmienečne rešpektovali a dodržiavali tento ZÁKAZ!

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V sobotu 16.septembra 2017 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Milošom Oravcom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 93.roku jeho pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojím manželom, otcom, starým otcom a blízkym príbuzným venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manžleka a synovia s rodinami spolu 150,-€; deti po zosnulom bratovi Adamovi: Elena a Zdenko s rodinou 20,-€; rodina Čabajová 20,-€; rodina Vyšná 10,-€; Eugen Grešo s rodinou 20,-€; rodina Bačíková 10,-€; Ján Fronko s rodinou 20,-€; susedy s rodinami spolu 20,-€ pre spevokol.
  • V stredu 20.septembra 2017 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Adelou Bačíkovou rodenou Rúčkovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 94.roku jej pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojou mamou, starou mamou, prastarou mamou, sestrou a blízkou príbuznou venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: rodina Porubänová spolu 200,-€; rodina Eleny Ambrózovej 50,-€; rodina Oľgy Oravcovej 50,-€; rodina Miloša Bačíka z Liptovského Hrádku 40,-€; krstní synovia Miloslav a Dušan Ďurišoví s rodinami 40,-€; Jela Bartošová s rodinou 20,-€; Viera Rúčková s rodinou 20,-€; Elena Blahútová s rodinou 20,-€; Mária Barteková s rodinou 20,-€; rodina Martina Niňaja 20,-€; Mária Porubänová 10,-€; rodina Milana Bačíka 10,-€; rodina Lýdie Rúčkovej 10,-€; rodina Kapitáňová 10,-€; Martin a Vlastimil Tarageľoví s rodinami 20,-€; Cirkevný zbor Kežmarok 230,-€; filiálka Ľubica Cirkevného zboru Kežmarok 50,-€.
  • V týchto dňoch (24.septembra 2017) uplynulo 15 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so svojou mamou, starou mamou a blízkou príbuznou Kristínou Rúčkovou rodenou Stolárovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 73.roku jej pozemského života. S úctou a láskou si na svoju mamu, starú mamu, sestru a blízku príbuznú spomínajú a na cirkevné ciele venovali nasledovné milodary: deti s rodinami spolu 50,-€; sestry Poliaková, Cíglerová a Majstráková s rodinami spolu 30,-€.
  • V týchto dňoch (13.septembra 2017) uplynulo 20 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so svojou mamou a blízkou príbuznou Boženou Fáberovou rodenou Lehotskou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 69.roku jej pozemského života. S úctou a láskou si na svoju mamu spomína dcéra Elena Bolčišová s manželom a na cirkevné ciele venovala 50,-€.
  • Smútiacim pozostalým rodinám a spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 103: Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak Hospodin sa zmilováva nad tými, čo sa Ho boja. Veď On vie, ako sme utvorení, a v pamäti má, že sme prach. …milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa Ho boja, a Jeho spravodlivosť aj na detných deťoch, na tých, čo Jeho zmluvu zachovávajú a pamätajú na Jeho príkazy, aby ich plnili.“

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)