« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Voľby Predsedníctva ECAV na Slovensku – 2018

V nadväznosti na pokyny Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré boli prijaté 20.apríla 2018, zverejňujeme príslušné materiály k voľbám do Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnia vo všetkých cirkevných zboroch ECAV na Slovensku 17.júna 2018; 24.júna 2018 alebo 1.júla 2018.

Voľby 2018 – kandidačná listina na funkciu generálneho biskupa

Voľby 2018 – kandidačná listina na funkciu generálneho dozorcu

 

Kandidáti na funkciu generálneho biskupa:

Eľko Ivan – životopis

Horňanová Sidónia – životopis

Hudáková Katarína – životopis

Kaňuch Marián – životopis

 

Kandidát na funkciu generálneho dozorcu:

Brozman Ján – životopis

Oprava strechy na chráme Božom

Začali sme s výmenou strešnej krytiny na chráme Božom

Milí bratia, milé sestry, vážení spoluobčania!

V pondelok 14.mája 2018 sme začali na našom Evanjelickom a. v. chráme Božom v Liptovskej Kokave s výmenou strešnej krytiny. Pôvodná azbestová strešná krytina – eternit, nám začala robiť vážne problémy okolo veže chrámu Božieho, kde na viacerých miestach pri výdatnejších zrážkach zatekala. Z oslovených firiem Presbyterstvo Cirkevného zboru vybralo firmu ŠveStav s.r.o., ktorá sa špecializuje na opravu striech kultúrnych pamiatok a sakrálnych stavieb (chrámy Božie, kláštory, kaštiele, kultúrne pamiatky,…). Táto firma opravovala strechu aj na Evanjelickom a. v. chráme Božom v Ružomberku, taktiež strechu veže na chráme Božom v Pribyline a na mnohých ďalších chrámoch Božích. Výsledok ich práce si môžete pozrieť na internetovej stránke tejto firmy na nasledovnom odkaze: ŠveStav s.r.o.

Vzhľadom na to, že výmena strešnej krytiny na chráme Božom je finančne náročná a náš Cirkevný zbor si musí viac ako polovicu finančných prostriedkov požičať, každý z Vás môže prispieť svojím milodarom či už priamo na Farskom úrade, alebo aj poslaním príspevku na bankový účet, ktorého číslo je uvedené nižšie. Do poznámky pre prijímateľa môžete uviesť „Oprava strechy“. Za Vaše príspevky vopred ďakujeme s vedomím: Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty, alebo z prinútenia, lebo štedrého a ochotného darcu miluje Boh… (2K 9,7)

Číslo účtu – IBAN: SK91 5600 0000 0017 6545 5001
BIC / SWIFT:           KOMASK2X

Read More

Oznamy z 1.slávnosti Svätodušnej – 20.máj 2018

(1) Nedeľné večerné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, o 17,00 hodine.

(2) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, zajtra, t.j. v pondelok (21.mája 2018) -bude to 2.slávnosť Svätodušná. Služby Božie budú v chráme Božom večer o 18,00 hodine. Ofera po službách Božích na 2.slávnosť Svätodušnú je určená pre sestru kantorku, preto oferu dávam do Vašej štedrej pozornosti.

(3) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (27.mája 2018) – bude to Nedeľa Svätej Trojice. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z Nedele po Vstúpení – 13.máj 2018 (Deň matiek)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (20.mája 2018) – bude to 1.slávnosť Svätodušná. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine a nakoľko to bude 1.slávnosť Svätodušná, služby Božie budú slávnostné. Služby Božie na 2.slávnosť Svätodušnú – v pondelok (21.mája 2018) budú večer o 18,00 hodine. Ofera po službách Božích na 1.slávnosť Svätodušnú je určená pre kazateľa slova Božieho (zborového farára) a ofera na 2.slávnosť Svätodušnú je určená pre sestru kantorku, preto aj tieto ofery dávam do Vašej štedrej pozornosti.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 5.nedele po Veľkej noci – 6.máj 2018

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na Vstúpenie Krista Pána na nebo, teda vo štvrtok 10.mája 2018 o 18,00 hodine v chráme Božom.

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (13.mája 2018) – bude to Nedeľa po Vstúpení. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Keďže je to 2.májová nedeľa, zároveň je to aj deň matiek, na SB vystúpia deti z DB so svojim programom. Ofera po SB bude venovaná pre prácu DB, preto oferu na budúci týždeň dávam do vašej štedrej pozornosti.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy zo 4.nedele po Veľkej noci – 29.apríl 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (6.mája 2018) – bude to 5.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na začiatku ktorých budeme mať mimoriadny konvent ku oprave strechy chrámu Božieho.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 3.nedele po Veľkej noci – 22.apríl 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (29.apríla 2018) – bude to 4.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme mať slávnosť „Konfirmácie“, keď by malo byť konfirmovaných 10 detí.

(2) Služby Božie však budeme mať aj v sobotu večer (28.apríla 2018) o 17,00 hodine, na ktorých bude skúška konfirmandov z preberaného učiva počas dvoch rokov konfirmačnej prípravy.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 2.nedele po Veľkej noci – 15.apríl 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (22.apríla 2018) – bude to 3.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme mať slávnosť „Zlatej konfirmácie“, kedy si tí, ktorí boli konfirmovaní pred 50-timi rokmi pripomenú svoju konfirmáciu a obnovia tak svoj sľub Pánu Bohu, Jeho slovu a našej Evanjelickej cirkvi.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 1.nedele po Veľkej noci – 8.apríl 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (15.apríla 2018) – bude to 2.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Odo dneška za dva týždne, teda v 3.nedeľu po Veľkej noci (22.apríla 2018), budeme mať v našom Cirkevnom zbore slávnosť „Zlatej konfirmácie“, kedy si tí, ktorí boli konfirmovaní pred 50-timi rokmi pripomenú svoju konfirmáciu a obnovia tak svoj sľub Pánu Bohu, Jeho slovu a našej Evanjelickej cirkvi.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 1.slávnosti Veľkonočnej – 1.apríl 2018

Rozpis služieb Božích od Kvetnej nedele (6.pôstna) po Veľkonočné sviatky roku Pána 2018 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: 

 

 

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, zajtra, na 2.slávnosť Veľkonočná (pondelok 2.apríla 2018) v chráme Božom o 9,00 hodine a ofera po službách Božích je určená pre zborovú kantorku. Aj túto oferu dávam do Vašej štedrej pozornosti.

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (8.apríla 2018) – bude to 1.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy zo 6.pôstnej nedele (Kvetná) – 25.marec 2018

Rozpis služieb Božích od Kvetnej nedele (6.pôstna) po Veľkonočné sviatky roku Pána 2018 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: 

 

(1) Keďže dnešnou 6.pôstnou nedeľou (Kvetná nedeľa) vstupujeme do Veľkého týždňa, služby Božie budeme mať nielen na budúcu nedeľu, ale aj v týždni. Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na Zelený štvrtok (29.marca 2018) v chráme Božom večer o 18,00 hodine, na ktorých bude prislúžená spoveď a sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

(2) Služby Božie budú aj na Veľký Piatok (30.marca 2018) v chráme Božom so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme pokračovať v čítaní a spievaní Pašií, preto si ich nezabudnite so sebou doniesť na služby Božie. Po skončení Veľkopiatkových pašiových služieb Božích bude potom prislúžená spoveď a sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

(3) Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov budú, ak Pán Boh dá, v chráme Božom nasledovne: 1.slávnosť Veľkonočná (nedeľa 1.apríla 2018) – slávnostné služby Božie so začiatkom o 9,00 hodine (ofera po službách Božích je určená pre zborového farára); 1.slávnosť Veľkonočná – večerné služby Božie o 17,00 hodine; 2.slávnosť Veľkonočná (pondelok 2.apríla 2018) – služby Božie so začiatkom o 9,00 hodine (ofera po službách Božích je určená pre zborovú kantorku). Všetky spomínané ofery dávam do Vašej štedrej pozornosti.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 5.pôstnej nedele (Smrtná) – 18.marec 2018

Rozpis služieb Božích od Kvetnej nedele (6.pôstna) po Veľkonočné sviatky roku Pána 2018 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: 

 

(1) Dnes popoludní o 17,00 hodine pozývame manželské páry, snúbencov ale aj všetkých ostatných do zborovej miestnosti na krátku prednášku o manželstve a potom po prednáške bude repríza premietania filmu „Sľub večnej lásky“, ktorý sme premietali v sobotu 17.februára 2018 v rámci Národného týždňa manželstva.

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (25.marca 2018) – bude to 6.pôstna nedeľa. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme pokračovať v čítaní a spievaní Pašií. Po skončení Pašiových služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

!!! Upozorňujeme všetkých členov Cirkevného zboru, že na budúcu nedeľu sa nám mení čas zo Stredoeurópskeho času (SEČ) na Letný Stredoeurópsky čas (LSEČ). Znamená to, že v noci zo soboty (24.marca 2018) na nedeľu (25.marca 2018) sa hodiny posunú z 02,00 hodiny na 03,00 hodinu. Nedeľné služby Božie teda budú už podľa nového – Letného Stredoeurópskeho času (LSEČ)!

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy zo 4.pôstnej nedele – 11.marec 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (18.marca 2018) – bude to 5.pôstna nedeľa. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme čítať a spievať z Pašií. Ofera po službách Božích bude venovaná na Generálnu podporoveň – oferu preto dávam do Vašej štedrej pozornosti. Read More

Voľby v Cirkevnom zbore – 18.február 2018

Výsledky volieb presbyterov a funkcionárov Cirkevného zboru

18.februára 2018, v 1.pôstnu nedeľu, sa na výročnom a volebnom konvente nášho Cirkevného zboru konali voľby presbyterov a funkcionárov Cirkevného zboru. Z oslovených kandidátov, ktorí podpísali „Čestné prehlásenie“ a tak prejavili súhlas s kandidovaním vo voľbách, bol zostavený hlasovací lístok. Niektoré funkcie však ostali na hlasovacom lístku prázdne, lebo sa nám nepodarilo nájsť kandidátov, ktorí by boli ochotní zastávať uprázdnenú funkciu v Cirkevnom zbore. Na konvente bolo prítomných 40 členov Cirkevného zboru s hlasovacím právom a prítomní konventuáli svojím hlasovaním rozhodli o obsadení jednotlivých funkcií v Cirkevnom zbore nasledovne:

(Kandidáti sú zoradení podľa počtu získaných hlasov a v prípade rovnosti počtu hlasov, podľa abecedy.)

Výsledky volieb presbyterov:

Bačík Milan, ml.                        38 hlasov;
Barteková Mária, Ing.              38 hlasov;
Bartošová Želmíra                   38 hlasov;
Fronková Miriam                     38 hlasov;
Grešová Emília                         38 hlasov;
Vrbičan Pavel, Ing.                   38 hlasov;
Gašparovičová Mária, Ing.     37 hlasov;
Grešo Rastislav                        37 hlasov;
Tarageľová Iveta                      37 hlasov;
Halušková Zuzana                   36 hlasov;
Oravcová Elena                        34 hlasov;
Bačík Miroslav                          33 hlasov;
Sládeková Jana                         32 hlasov;
Vrbičanová Dana                     32 hlasov;

Nadpolovičnú väčšinu hlasov nezískal brat Miroslav Porubän a preto nebol zvolený za presbytera Cirkevného zboru.

 

Výsledky volieb funkcionárov:

Pokladník:                                                Barteková Mária, Ing.                 34 hlasov;
Dirigent spevokolu:                               Oravcová Jaroslava, PaedDr.     36 hlasov;
Zvonár:                                                     Grešová Emília                             36 hlasov;
Vedúca detskej besiedky:                     Tarageľová Iveta                          35 hlasov;
Predseda Hospodárskeho výboru:     Bartošová Želmíra                      35 hlasov;
Členovia Hospodárskeho výboru:       Vrbičan Pavel, Ing.                      37 hlasov;
                                                                     Grešová Emília                            35 hlasov.

 

Zo zvolených presbyterov boli navrhnutí riadni a náhradní delegáti na seniorátny konvent.

Výsledky volieb delegátov na seniorátny konvent:

Riadni delegáti:           Bartošová Želmíra                  40 hlasov;
                                       Gašparovičová Mária, Ing.     40 hlasov;
Náhradní delegáti:     Grešová Emília                        40 hlasov;
                                        Vrbičan Pavel, Ing.                 40 hlasov;
                                        Vrbičanová Dana                   40 hlasov.

 

Neobsadené ostali nasledovné funkcie:

Zástupca zborového dozorcu;
Kurátor;
Kantor;
Zapisovateľ;
Dvaja členovia Hospodárskeho výboru.

 

Všetkým zvoleným kandidátom blahoželáme a prajeme veľa Božej múdrosti a síl do služby v Cirkevnom zbore.

Oznamy z Predpôstnej nedele – 11.február 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (18.februára 2018) – bude to 1.pôstna nedeľa. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine bez prislúženia sviatosti Večere Pánovej, na ktorých budeme mať výročný a volebný konvent nášho Cirkevného zboru. Služby Božie s prislúžením sviatosti Večere Pánovej sa presúvajú z 1.pôstnej nedele na 2.pôstnu nedeľu – teda na 25.februára 2018. Read More