« 1 2 3 4 5 6 7 »

Oznamy zo 4.pôstnej nedele – 31.marec 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (7.apríla 2019) – bude to 5.nedeľa pôstna. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme čítať a spievať z Pašií.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 3.pôstnej nedele – 24.marec 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (31.marca 2019) – bude to 4.nedeľa pôstna. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Touto cestou zároveň pripomíname, že v noci zo soboty 30.marca na nedeľu 31.marca sa mení Stredoeurópsky čas na Letný Stredoeurópsky čas. Znamená to, že hodiny sa posúvajú o 1 hodinu dopredu a budeme spať o 1 hodinu kratšie.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z Nedele – Zjavenie Krista Pána mudrcom – 6.január 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (13.januára 2019) – bude to 1.nedeľa po Zjavení Krista Pána mudrcom. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z Nedele po Vianociach – 30.december 2018

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkov roku Pána 2018 si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz: 

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (6.januára 2019) – bude to Zjavenie Krista Pána mudrcom. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Služby Božie na Závierku občianskeho roka a na Nový rok budú nasledovne: Závierka občianskeho roka (zajtra, t.j. pondelok – 31.december 2018) o 17,00 hodine; Nový rok (utorok – 1.január 2019) o 10,00 hodine. Rozpis služieb Božích bol uverejnený v Obecných novinách a taktiež si ho môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy zo 4.nedele Adventnej – 23.december 2018

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkov roku Pána 2018 si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz: 

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (30.decembra 2018) – bude to Nedeľa po Vianociach. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Služby Božie na Štedrý večer a na Vianoce budú nasledovne: Štedrý večer (zajtra, t.j. pondelok – 24.december 2018) o 17,00 hodine; 1.slávnosť Vianočná (utorok – 25.december 2018) o 9,00 hodine a Večerné služby Božie o 17,00 hodine; 2.slávnosť Vianočná (streda – 26.december 2018) o 9,00 hodine aj s prislúžením sviatosti Večere Pánovej. Rozpis služieb Božích bol uverejnený v Obecných novinách a taktiež si ho môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 3.nedele Adventnej – 16.december 2018

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkov roku Pána 2018 si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz: 

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (23.decembra 2018) – bude to 4.nedeľa Adventná. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Potvrdenie výsledkov volieb 2018 – dozorca VD

Milí bratia, milé sestry!

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí dňa 30.novembra 2018 v Prešove v zmysle Cirkevného ústavného zákona č.1/1993 čl.26 odst.2 písm. l) sa zaoberalo procesom volieb dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku a v tejto súvislosti prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.81/2018

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku

A) konštatuje, že po predchádzajúcom napadnutí volieb dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku žalobou na Dištriktuálnom súde Východného dištriktu a následnom zamietnutí tejto žaloby Dištriktuálnym súdom Východného dištriktu, voľba Ing. Ľubomíra Pankucha na funkciu dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku nadobudla právoplatnosť dňom 16.11.2018.

B) konštatuje, že funkčné obdobie dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku Ing. Ľubomíra Pankucha je v zmysle platných cirkevnoprávnych predpisov šesťročné, t.j. od 16.11.2018 do 15.11.2024.

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku zároveň schválilo svojim uznesením č.83/2018 vykonať úvod novozvoleného dozorcu Východného dištriktu dňa 16.11.2018 v 3.adventnú nedeľu popoludní o 15,00 hodine v chráme Božom v Lade – filiálka Cirkevného zboru Nemcovce (Šarišsko-zemplínsky seniorát).

Mgr. Slavomír Sabol – biskup Východného dištriktu

Ing. Ľubomír Pankuch – dozorca Východného dištriktu

Oznamy z 1.nedele Adventnej – 2.december 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (9.decembra 2018) – bude to 2.nedeľa Adventná. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Ofera po službách Božích bude venovaná na Generálnu podporoveň.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 26.nedele po Svätej Trojici – 25.november 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (2.decembra 2018) – bude to 1.nedeľa Adventná. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Na službách Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 25.nedele po Svätej Trojici – 18.november 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (25.novembra 2018) – bude to 26.nedeľa po Svätej Trojici (posledná nedeľa cirkevného roka – Nedeľa večnosti). Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 24.nedele po Svätej Trojici – 11.november 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (18.novembra 2018) – bude to 25.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 23.nedele po Svätej Trojici – 4.november 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (11.novembra 2018) – bude to 24.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 22.nedele po Svätej Trojici – 28.október 2018

(1) Liptovsko-oravský seniorát nás pozýva na inštaláciu novozvoleného seniora Liptovsko-oravského seniorátu, ktorá sa uskutoční dnes (28.októbra 2018) v chráme Božom v Hybiach so začiatkom o 15,00 hodine.

(2) Na službách Božích sa stretneme nielen na budúcu nedeľu ale aj v týždni. Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, v stredu 31.októbra 2018 na Pamiatku reformácie v chráme Božom večer o 17,00 hodine.

(3) Služby Božie budú, ak Pán Boh dá, aj v piatok 2.novembra 2018 na Pamiatku zosnulých v chráme Božom večer o 17,00 hodine. Prípadné zmeny budú oznámené prostredníctvom obecného rozhlasu a tiež na internetovej stránke Cirkevného zboru.

(4) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (4.novembra 2018) – bude to 23.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Výsledky volieb 2018 – generálny biskup – 2.kolo

Milí bratia, milé sestry!

na zasadnutí generálneho presbyterstva ECAV dňa 15.októbra 2018 sa uskutočnilo sčítanie výsledkov 2.kola volieb generálneho biskupa ECAV, ktoré sa konali v dňoch 09.09.2018, 16.09.2018 a 23.09.2018.

Výsledky volieb za cirkev ako celok sú nasledovné:

Na funkciu generálneho biskupa:

Počet voličov: 16.545

Ivan Eľko získal: 8.322 hlasov, čo je 50,30%;

Marián Kaňuch získal: 6.795 hlasov, čo je 41,07%.

Neplatné hlasy: 1.428, čo je 8,63%.

 

Nadpolovičnú väčšinu získal kandidát na generálneho biskupa brat Ivan Eľko.

Generálne presbyterstvo ECAV prijalo nasledovné uznesenie: Generálne presbyterstvo berie na vedomie, že brat Ivan Eľko získal v druhom kole volieb generálneho biskupa 8.322 hlasov, t.j. o 1.527 hlasov viac ako brat Marián Kaňuch.

Generálne presbyterstvo schválilo termín vyhlásenia výsledku volieb generálneho predsedníctva na 28.októbra 2018, kedy sa vyhlásia výsledky volieb v cirkevných zboroch a web stránke ECAV. Od tohto termínu plynie 15 dňová lehota na odvolanie (apelačná doba).

Proti výsledku volieb je možné podať žalobu na Generálny súd ECAV podľa § 35 odsek 2 písmeno b), odsek 3 písmeno a) Cirkevného zákona č. 11/1994 v platnom znení do 15 dní od oznámenia výsledkov volieb.

Oznamy z 21.nedele po Svätej Trojici – 21.október 2018 – Poďakovanie za úrody zeme

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (28.októbra 2018) – bude to 22.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri príprave dnešného sviatočného dňa – Poďakovania za úrody zeme.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 20.nedele po Svätej Trojici – 14.október 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (21.októbra 2018) – bude to 21.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme Pánu Bohu ďakovať za úrody zeme. Na službách Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam. Ako sme minulý týždeň informovali, Slávnosť Poďakovania za úrody zeme, sme museli z organizačných dôvodov presunúť o týždeň neskôr, teda na 21.októbra 2018, čo bude 21.nedeľa po Svätej Trojici.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 19.nedele po Svätej Trojici – 7.október 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (14.októbra 2018) – bude to 20.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Na budúci týždeň sme mali mať v našom Cirkevnom zbore Slávnosť Poďakovania za úrody zeme, ale z organizačných dôvodov musíme túto Slávnosť Poďakovania za úrody zeme presunúť o týždeň neskôr, teda na 21.októbra 2018, čo bude 21.nedeľa po Svätej Trojici.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More