« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Oznamy z 11.nedele po Svätej Trojici – 1.september 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (8.septembra 2019) – bude to 12.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Na službách Božích budeme mať zahájenie nového školského roka spojené s požehnaním detí.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 10.nedele po Svätej Trojici, Nedeľa pokánia – 25.august 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (1.septembra 2019) – bude to 11.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 9.nedele po Svätej Trojici – 18.august 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (25.augusta 2019) – bude to 10.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. 10.nedeľa po Svätej Trojici je v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Nedeľou pokánia, kedy si pripomíname zničenie mesta Jeruzalem a Jeruzalemského chrámu v roku 70 n.l.. Tak, ako je zvykom aj v našom Cirkevnom zbore, počas služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 8.nedele po Svätej Trojici – 11.august 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (18.augusta 2019) – bude to 9.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy zo 7.nedele po Svätej Trojici – 4.august 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (11.augusta 2019) – bude to 8.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Na službách Božích bude kázať brat farár Miroslav Erdinger z Prahy.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Dôležitý oznam pre odoberateľov Evanjelického Posla spod Tatier

Milí bratia, milé sestry!

Dňa 10.júla 2019 na spoločnom zasadnutí novozvoleného predstavenstva a dozornej rady Tranoscia, a.s. spoločne s predsedníctvami dištriktov a ECAV bolo prijaté vyhlásenie, ktorého vznik podnietila distribucia novovzniknutého periodika Evanjelického posla Spolku Tranovský. Vydaním prvého čísla tohto týždenníka, sa ukázal aj motív bývalého vedenia Tranoscia a redakcie EPST, prečo ako vtedajšie vedenie odrádzali ľudí od predplácania Evanjelického Posla spod Tatier na ďalšie polročné obdobie. Zmyslom takéhoto konania, ktoré ekonomicky ohrozuje existenciu samotnej spoločnosti Tranoscius, a.s., bolo presmerovanie predplatiteľov na nové periodikum, ktorého sídlo je na základe nájomnej zmluvy na rovnakej adrese ako redakcia Evanjelického Posla spod Tatier. Bývalé vedenie spoločnosti s predsedníčkou Občianskeho združenia Spolok Tranovský Martinou Kovačikovou uzavrelo nájomnú zmluvu na obdobie 5 rokov v priestoroch budovy Tranoscia, a.s.. Z tohto dôvodu je adresa redakcie Evanjelického posla Spolku Tranovský na rovnakej adrese ako je adresa Evanjelického Posla spod Tatier. Čo sa týka zámeru, príbuznosti značky a názvu týždenníka, identickej adresy redakcie nového periodika – o tom nech si každý urobí svoj vlastný úsudok a obraz, avšak nemôžeme sa ubrániť dojmu, že môže dôjsť k zavedeniu mnohých predplatiteľov Evanjelického Posla spod Tatier, najmä čo sa týka úhrady predplatného na ďalší polrok. Je smutné, že takéto veci musíme riešiť uprostred života cirkvi. Myslím, že v celej histórii EPST cirkev podobný problém neriešila.

 

Vyhlásenie

Bratia a sestry, vážení čitatelia Evanjelického Posla spod Tatier, prajeme vám Božie požehnanie.

V týchto dňoch sme s bolesťou v srdci zaznamenali poľutovaniahodnú vec: Niektorí jednotlivci nekalým spôsobom zneužili značku Evanjelického Posla spod Tatier a jeho skratku EPST, techniku jeho redakcie ako aj spoločnosti TRANOSCIUS, a. s., dôvernú databázu predplatiteľov, adresu redakcie a v neposlednom rade aj vašu dôveru, milí čitatelia. Vydali falošný Evanjelický posol a mienia v tom pokračovať. Rozposlali ho na všetky adresy, ktoré odcudzili redakcii EPST a do falošného Evanjelického posla vložili šek na predplatné na druhý polrok, ktorým si zaplatíte nie oficiálny, ale falošný Evanjelický posol. Týmto krokom vás uvádzajú podvodne do omylu, lebo si objednáte falošný Posol vydaný občianskym združením Spolok Tranovský (sídliacim na rovnakej adrese ako je redakcia tradičného Evanjelického Posla spod Tatier) a nie oficiálny Evanjelický Posol spod Tatier vydávaný spoločnosťou TRANOSCIUS, a. s..

Preto vás upozorňujeme, že ak tento šek zaplatíte, vaše peniaze prídu na účet hŕstke ľudí, bývalému vedeniu spoločnosti TRANOSCIUS, a. s.. Oficiálnym periodikom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku je Evanjelický Posol spod Tatier, nie falošný Evanjelický posol, ktorý vydáva Spolok Tranovský.

Je nám veľmi ľúto, že títo ľudia, ktorí sa angažujú aj v tzv. Asociácii slobodných zborov, naďalej konajú všetko preto, aby našu Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku rozdelili, a preto medzi nás zasievajú kúkoľ poloprávd, nedôvery, ohovárania a sváru.

Evanjelický Posol spod Tatier vydávaný spoločnosťou TRANOSCIUS, a. s. č. 26 vám bude distribuovaný začiatkom budúceho týždňa (16.júla 2019). Prijmite ho s dôverou a s modlitbami, aby už cirkev nerozdeľoval, ale bol nástrojom, na ktorý môžeme byť hrdí, ktorý cirkev zjednocuje a tvorí medzi nami požehnanie Božieho pokoja, spolupatričnosti a bratsko-sesterskej lásky.

S Vami chceme vydávaním EPST pokračovať v tradícii našich otcov.

Predsedníctvo ECAV
Predsedníctva VD a ZD ECAV
Predstavenstvo Tranoscia, a. s.
Dozorná rada Tranoscia, a. s.

Zvolen 10.07.2019

 

Informácie ku predplatnému EPST

Po vynútenej pauze, ktorú nespôsobil TRANOSCIUS, a.s., pokračuje vo vychádzaní týždenník evanjelikov a.v. na Slovensku založený v roku 1910 – Evanjelický Posol spod Tatier.

Cena predplatného na druhý polrok 2019 zostáva nezmenená a je vo výške 23,40 €. Toto predplatné zahŕňa 26 čísel nášho týždenníka. Tí, ktorí máte zaplatené predplatné na celý rok 2019, ste v databáze predplatiteľov a na druhý polrok nemusíte nič platiť.

Evanjelický Posol spod Tatier vydávaný TRANOSCIOM, a.s. si môžete objednať nasledovným spôsobom:
– prostredníctvom internetovej stránky www.predplatne.sk
– e-mailom na adrese: sadlonova@lkpermanent.sk
– telefonicky na číslach 02 / 49 111 200 až 205 na Oddelení predplatného spoločnosti L.K. Permanent, s.r.o.

Rozhodli sme sa spolupracovať so spoločnosťou L.K. Permanent, s.r.o. pri balení a distribúcii nášho týždenníka, ako aj pri evidencii predplatiteľov. Táto spoločnosť má 25 ročné skúsenosti v tejto oblasti.

Nové – 26.číslo týždenníka Evanjelický Posol spod Tatier prichádza po zmenách, ktoré sa uskutočnili na Valnom zhromaždení spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. dňa 28.júna 2019, kedy boli zvolení noví členovia Predstavenstva a Dozornej rady nášho vydavateľstva TRANOSCIUS, a.s..
Následne bola vytvorená nová redakcia, nakoľko pôvodné redaktorky sa rozhodli ukončiť pracovný pomer dohodou so zamestnávateľom.
Pokračujeme v tradícii našich predkov pri vydávaní Evanjelického Posla spod Tatier. Sme oficiálnym týždenníkom vydavateľstva TRANOSCIUS, a.s.. Riaditeľom spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. od 2.júla 2019 je brat Mgr. Vladimír Ferenčík.

Budeme vďační, ak si obnovíte predplatné nášho týždenníka Evanjelický Posol spod Tatier ako jednotlivci, ako cirkevné zbory, ale aj na miestach, kde ste ho doteraz neodoberali.
Sme pripravení na slušnú, pokojnú a budujúcu komunikáciu s našimi čitateľmi o veciach a dianí v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
Modlíme sa tiež za to, aby sa Pán Boh priznal k obnove Evanjelického Posla spod Tatier a našiel si opäť miesto vo Vašich srdciach.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme Vám veľa požehnaných chvíľ pri čítaní Evanjelického Posla spod Tatier v roku 2019.

So srdečným bratsko-sesterským pozdravom

Predstavenstvo TRANOSCIUS, a.s.
Mgr. Vladimír Ferenčík – riaditeľ
Mgr. Eva Bachletová, PhD. – redaktorka týždenníka
Mgr. Emília Mihočová – redaktorka týždenníka

P.S.:

Brat riaditeľ TRANOSCIA, a.s., Mgr. Vladimír Ferenčík poslal nasledovnú radu pre tých, ktorí si predplatili falošný, teda Evanjelický posol Spolku Tranovský:
Ak si niekto predplatil Evanjelický posol Spolku Tranovský, nech si žiada finančné prostriedky späť. Na poslednej strane Evanjelického posla od Spolku Tranovský sú mobilné čísla redaktoriek. Nech im nedajú pokoj a otravujú ich.

Oznamy z 3.nedele po Svätej Trojici – 7.júl 2019

(1) Služby Božie na budúcu nedeľu 14.júla 2019 budú v Športovej hale Poprad Aréna v Poprade so začiatkom o 9,30 hodine, kde nás Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove srdečne pozýva na 22.Dištriktuálny deň Východného dištriktu s hlavnou témou „Skrytý poklad – Našiel som knihu zákona v dome Hospodinovom (2Kr 22,8)“. V popoludňajšom programe si budete môcť pozrieť muzikál „Legenda o zakliatom meste“, ktorý bol v minulom roku (2018) predstavený aj v Liptovskom Hrádku. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Dištriktuálny deň VD 2019. Ak nenastanú nejaké nepredvídané komplikácie, dopoludňajší program Dištriktuálneho dňa by mal byť vysielaný prostredníctvom RTVS.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z Nedele po Vstúpení – 2.jún 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (9.júna 2019) – bude to 1.slávnosť Svätodušná. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine a nakoľko to bude 1.slávnosť Svätodušná, služby Božie budú slávnostné. Služby Božie na 2.slávnosť Svätodušnú – v pondelok (10.júna 2019) budú večer o 18,00 hodine. Ofera po službách Božích na 1.slávnosť Svätodušnú je určená pre kazateľa slova Božieho (zborového farára) a ofera na 2.slávnosť Svätodušnú je určená pre sestru kantorku, preto aj tieto ofery dávam do Vašej štedrej pozornosti.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 5.nedele po Veľkej noci – 26.máj 2019

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na Vstúpenie Krista Pána na nebo, teda vo štvrtok 30.mája 2019 o 18,00 hodine v chráme Božom.

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (2.júna 2019) – bude to Nedeľa po Vstúpení. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 3.nedele po Veľkej noci – 12.máj 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (19.mája 2019) – bude to 4.nedeľa po Veľkej noci. Na službách Božích budeme mať „Zlatú konfirmáciu“, keď si pripomenú svoj sľub vernosti Pánu Bohu, Jeho slovu a cirkvi tí, ktorí boli konfirmovaní v tomto chráme Božom pred 50–timi rokmi. Služby Božie budú v chráme Božom v zmenenom čase so začiatkom o 10,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 2.nedele po Veľkej noci – 5.máj 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (12.mája 2019) – bude to 3.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Keďže to bude 2.májová nedeľa, zároveň je to aj deň matiek a na službách Božích vystúpia deti z DB so svojim programom. Ofera po službách Božích bude venovaná pre prácu s detskou besiedkou, preto oferu na budúci týždeň dávam do vašej štedrej pozornosti.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 1.nedele po Veľkej noci – 28.apríl 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (5.mája 2019) – bude to 2.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Ofera po službách Božích bude určená pre seniorátny tábor konfirmandov „KoLOS 2019“. Oferu preto dávam do Vašej štedrej pozornosti.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy zo 6.pôstnej nedele – 14.apríl 2019

Rozpis služieb Božích od Kvetnej nedele (6.pôstna) po Veľkonočné sviatky roku Pána 2019 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze:

 

(1) Keďže dnešnou 6.pôstnou nedeľou (Kvetná nedeľa) vstupujeme do Veľkého týždňa, služby Božie budeme mať nielen na budúcu nedeľu, ale aj v týždni. Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na Zelený štvrtok (18.apríla 2019) v chráme Božom večer o 18,00 hodine, na ktorých bude prislúžená spoveď a sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

(2) Služby Božie budú aj na Veľký Piatok (19.apríla 2019) v chráme Božom so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme pokračovať v čítaní a spievaní Pašií, preto si ich nezabudnite so sebou doniesť na služby Božie. Po skončení Veľkopiatkových pašiových služieb Božích bude potom prislúžená spoveď a sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

(3) Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov budú, ak Pán Boh dá, v chráme Božom nasledovne: 1.slávnosť Veľkonočná (nedeľa 21.apríla 2019) – slávnostné služby Božie so začiatkom o 9,00 hodine (ofera po službách Božích je určená pre zborového farára); 1.slávnosť Veľkonočná – večerné služby Božie o 17,00 hodine; 2.slávnosť Veľkonočná (pondelok 22.apríla 2019) – služby Božie so začiatkom o 9,00 hodine (ofera po službách Božích je určená pre zborovú kantorku). Všetky spomínané ofery dávam do Vašej štedrej pozornosti.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 5.pôstnej nedele – 7.apríl 2019

Rozpis služieb Božích od Kvetnej nedele (6.pôstna) po Veľkonočné sviatky roku Pána 2019 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze:

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (14.apríla 2019) – bude to 6.nedeľa pôstna. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme pokračovať v čítaní a spievaní Pašií. Po skončení Pašiových služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy zo 4.pôstnej nedele – 31.marec 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (7.apríla 2019) – bude to 5.nedeľa pôstna. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme čítať a spievať z Pašií.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 3.pôstnej nedele – 24.marec 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (31.marca 2019) – bude to 4.nedeľa pôstna. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Touto cestou zároveň pripomíname, že v noci zo soboty 30.marca na nedeľu 31.marca sa mení Stredoeurópsky čas na Letný Stredoeurópsky čas. Znamená to, že hodiny sa posúvajú o 1 hodinu dopredu a budeme spať o 1 hodinu kratšie.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More