1 2 3 4 5 6 7 8 »

Oznamy zo 4.nedele po Zjavení Krista Pána mudrcom- 2.február 2020

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (9.februára 2020) – bude to Nedeľa Deviatnik. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 2.nedele po Zjavení Krista Pána mudrcom- 19.január 2020

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (26.januára 2020) – bude to 3.nedeľa po Zjavení Krista Pána mudrcom. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Na službách Božích si pripomenieme posvätenie nášho chrámu Božieho.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z Nedele po Novom roku – 5.január 2020

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (12.januára 2020) – bude to 1.nedeľa po Zjavení Krista Pána mudrcom. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, zajtra, teda v pondelok 6.januára na Zjavenie Krista Pána mudrcom – v chráme Božom o 09,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z Nedele po Vianociach – 29.december 2019

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkov roku Pána 2019 si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (5.januára 2020) – bude to Nedeľa po Novom roku. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Srdečne pozývame aj na Trojkráľový organový koncert, ktorý sa bude konať na budúcu nedeľu (5.január 2020) o 16,00 hodine v chráme Božom. V podaní hudobného zoskupenia Musica Temporis Žilina zaznejú skladby od J.S. Bacha a iných skladateľov a rovnako tak aj Vianočné koledy.

(3) Služby Božie na Závierku občianskeho roka (Silvester), a na Nový rok budú nasledovne: na Závierku občianskeho roka(Silvester) budú služby Božie v chráme Božom v utorok (31.december 2019) o 17,00 hodine a na Nový rok budú služby Božie v chráme Božom v stredu (1.január 2020) o 10,00 hodine. Rozpis služieb Božích bol uverejnený v Obecných novinách a taktiež si ho môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy zo 4.nedele Adventnej – 22.december 2019

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkov roku Pána 2019 si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (29.decembra 2019) – bude to Nedeľa po Vianociach. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Služby Božie na Štedrý večer a na Vianoce budú nasledovne: Štedrý večer (utorok – 24.december 2019) o 17,00 hodine; 1.slávnosť Vianočná (streda – 25.december 2019) o 9,00 hodine a Večerné služby Božie o 17,00 hodine; 2.slávnosť Vianočná (štvrtok – 26.december 2019) o 9,00 hodine aj s prislúžením sviatosti Večere Pánovej. Rozpis služieb Božích bol uverejnený v Obecných novinách a taktiež si ho môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 3.nedele Adventnej – 15.december 2019

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkov roku Pána 2019 si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (22.decembra 2019) – bude to 4.nedeľa Adventná. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(3) Biblická hodina tento týždeň nebude, ale namiesto Biblickej hodiny budeme mať v utorok a vo štvrtok o 17,00 hodine adventné večierne.

(4) Oznamujeme členom zborového spevokolu, že nácvik spevokolu bude nasledovne: všetky hlasy (ženské aj mužské) v pondelok o 17,00 hodine.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník a 2.ročník bude v piatok, teda 20.decembra 2019 o 17,30 hodine spoločné. V rámci vyučovania konfirmácie pôjdeme na spoločné stretnutie dorastu, ktoré sa bude konať v Cirkevnom zbore Liptovský Mikuláš-Palúdzka – v Kultúrnom dome so začiatkom o 18,00 hodine. Na stretnutie dorastu samozrejme pozývame aj minuloročných konfirmandov a rovnako tak aj starších dorastencov. Pozvánka

(6) Stretnutie konfirmačného a pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže bude v sobotu, teda 21.decembra 2019 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti.

(7) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) Na poslednom Valnom zhromaždení Tranoscia (28.júna 2019) sa udiali mnohé zmeny, ale rovnako tak sme boli informovaní o nepochopiteľnom konaní bývalého vedenia Tranoscia – tohto času už bývalý riaditeľ Tranoscia priamo v EPST vyzýval ľudí, aby si na ďalší polrok už nepredplácali EPST. Preto do EPST neboli ani vložené nové poštové poukážky na ďalšie predplatné. Nové vedenie Tranoscia sa obrátilo na nás so žiadosťou, či vieme pomôcť s distribúciou EPST a zastabilizovať klesajúci odber EPST. Prisľúbili, že v ďalších číslach sa už nebudú objavovať bulvárne články. …Dôležitý oznam pre odberateľov EPST…

(10) Z Generálneho biskupského úradu v Bratislave sme na Farský úrad dostali oficiálne stanovisko Synody ECAV k Asociácii slobodných zborov (ASLOZ). Stanovisko Synody si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz: …Stanovisko Synody k ASLOZ…

(11) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(12) Seniorátne presbyterstvo Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku vyhlasuje v cirkevných zboroch Liptovsko-oravského seniorátu ECAV seniorátnu oferu v roku 2019 pre Cirkevnú materskú školu „Koráb“ v Liptovskom Hrádku. V našom Cirkevnom zbore prebieha do konca mesiaca november 2019 zbierka na tento účel, do ktorej môžete prispieť pri východe z chrámu Božieho do označenej krabice.

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Naša spolusestra Mária Porubänová sa v uplynulých dňoch dožila svojho okrúhleho životného jubilea 70-tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Zároveň si spomína na svojho manžela Vladimíra, ktorý by sa v tomto roku dožil 70-tich narodenín. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala spolu so svojím synom a dcérou s ich rodinami na cirkevné ciele 50,-€.

Našu jubilantku nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame v Žalme 117: „Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia! Lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2019)

Oznamy z 2.nedele Adventnej – 8.december 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (15.decembra 2019) – bude to 3.nedeľa Adventná. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Ofera po službách Božích bude venovaná na Generálnu podporoveň, preto oferu dávam do Vašej štedrej pozornosti.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(3) Biblická hodina tento týždeň nebude, ale namiesto Biblickej hodiny budeme mať v utorok a vo štvrtok o 17,00 hodine adventné večierne.

(4) Oznamujeme členom zborového spevokolu, že nácvik spevokolu bude nasledovne: všetky hlasy (ženské aj mužské) v pondelok o 18,00 hodine.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník a 2.ročník bude v piatok, teda 13.decembra 2019 spoločné, so začiatkom o 18,30 hodine v zborovej miestnosti.

(6) Stretnutie konfirmačného a pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže bude v sobotu, teda 14.decembra 2019 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti.

(7) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) Na poslednom Valnom zhromaždení Tranoscia (28.júna 2019) sa udiali mnohé zmeny, ale rovnako tak sme boli informovaní o nepochopiteľnom konaní bývalého vedenia Tranoscia – tohto času už bývalý riaditeľ Tranoscia priamo v EPST vyzýval ľudí, aby si na ďalší polrok už nepredplácali EPST. Preto do EPST neboli ani vložené nové poštové poukážky na ďalšie predplatné. Nové vedenie Tranoscia sa obrátilo na nás so žiadosťou, či vieme pomôcť s distribúciou EPST a zastabilizovať klesajúci odber EPST. Prisľúbili, že v ďalších číslach sa už nebudú objavovať bulvárne články. …Dôležitý oznam pre odberateľov EPST…

(10) Z Generálneho biskupského úradu v Bratislave sme na Farský úrad dostali oficiálne stanovisko Synody ECAV k Asociácii slobodných zborov (ASLOZ). Stanovisko Synody si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz: …Stanovisko Synody k ASLOZ…

(11) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(12) Seniorátne presbyterstvo Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku vyhlasuje v cirkevných zboroch Liptovsko-oravského seniorátu ECAV seniorátnu oferu v roku 2019 pre Cirkevnú materskú školu „Koráb“ v Liptovskom Hrádku. V našom Cirkevnom zbore prebieha do konca mesiaca november 2019 zbierka na tento účel, do ktorej môžete prispieť pri východe z chrámu Božieho do označenej krabice.

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V uplynulom týždni neboli prinesené žiadne milodary.

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2019)

Oznamy z 23.nedele po Svätej Trojici – 24.november 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (1.decembra 2019) – bude to 1.nedeľa Adventná. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Na službách Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam. V rámci služieb Božích budeme mať aj volebný konvent, na ktorom budeme v 2.kole voliť nového biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Materiály ku voľbám biskupa nájdete na nasledovnom odkaze: Voľby biskupa VD

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(3) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme po Vianociach v stredu 8.januára 2020 a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka. O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(4) Oznamujeme členom zborového spevokolu, že nácvik spevokolu bude nasledovne: všetky hlasy (ženské aj mužské) v pondelok o 18,00 hodine.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník a 2.ročník bude v piatok, teda 29.novembra 2019 o 17,30 hodine spoločné. V rámci vyučovania konfirmácie pôjdeme na spoločné stretnutie dorastu, ktoré sa bude konať v Cirkevnom zbore Liptovský Ján – v Kultúrnom dome v Podtúrni so začiatkom o 18,00 hodine. Na stretnutie dorastu samozrejme pozývame aj minuloročných konfirmandov a rovnako tak aj starších dorastencov. Pozvánka

(6) Stretnutie konfirmačného a pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže bude v sobotu, teda 30.novembra 2019 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti.

(7) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) Na poslednom Valnom zhromaždení Tranoscia (28.júna 2019) sa udiali mnohé zmeny, ale rovnako tak sme boli informovaní o nepochopiteľnom konaní bývalého vedenia Tranoscia – tohto času už bývalý riaditeľ Tranoscia priamo v EPST vyzýval ľudí, aby si na ďalší polrok už nepredplácali EPST. Preto do EPST neboli ani vložené nové poštové poukážky na ďalšie predplatné. Nové vedenie Tranoscia sa obrátilo na nás so žiadosťou, či vieme pomôcť s distribúciou EPST a zastabilizovať klesajúci odber EPST. Prisľúbili, že v ďalších číslach sa už nebudú objavovať bulvárne články. …Dôležitý oznam pre odberateľov EPST…

(10) Z Generálneho biskupského úradu v Bratislave sme na Farský úrad dostali oficiálne stanovisko Synody ECAV k Asociácii slobodných zborov (ASLOZ). Stanovisko Synody si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz: …Stanovisko Synody k ASLOZ…

(11) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(12) Seniorátne presbyterstvo Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku vyhlasuje v cirkevných zboroch Liptovsko-oravského seniorátu ECAV seniorátnu oferu v roku 2019 pre Cirkevnú materskú školu „Koráb“ v Liptovskom Hrádku. V našom Cirkevnom zbore prebieha do konca mesiaca november 2019 zbierka na tento účel, do ktorej môžete prispieť pri východe z chrámu Božieho do označenej krabice.

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V uplynulom týždni neboli prinesené žiadne milodary.

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2019)

Oznamy z 22.nedele po Svätej Trojici – 17.november 2019

(1) Od štvrtku (21.novembra 2019) do nedele (24.novembra 2019) budem odcestovaný a v súrnych prípadoch ma zastúpi sestra farárka z Pribyliny.
(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (24.novembra 2019) – bude to 23.nedeľa po Svätej Trojici (posledná nedeľa cirkevného roka – Nedeľa večnosti). Služby Božie budú v chráme Božom v zmenenom čase so začiatkom o 8,30 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 21.nedele po Svätej Trojici – 10.november 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (17.novembra 2019) – bude to 22.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 20.nedele po Svätej Trojici – 3.november 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (10.novembra 2019) – bude to 21.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 19.nedele po Svätej Trojici – 27.október 2019

(1) Na službách Božích sa stretneme nielen na budúcu nedeľu ale aj v týždni. Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, vo štvrtok 31.októbra 2019 na Pamiatku reformácie v chráme Božom večer o 17,00 hodine.

(2) Služby Božie budú, ak Pán Boh dá, aj v sobotu 2.novembra 2019 na Pamiatku zosnulých v chráme Božom večer o 17,00 hodine. Prípadné zmeny budú oznámené prostredníctvom obecného rozhlasu a tiež na internetovej stránke Cirkevného zboru.

(3) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (3.novembra 2019) – bude to 20.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 18.nedele po Svätej Trojici – 20.október 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (27.októbra 2019) – bude to 19.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. V rámci služieb Božích budeme mať volebný konvent, na ktorom budeme voliť nového biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Materiály ku voľbám biskupa nájdete na nasledovnom odkaze: Voľby biskupa VD

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy zo 17.nedele po Svätej Trojici – 13.október 2019 – Poďakovanie za úrody zeme

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (20.októbra 2019) – bude to 18.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek spôsobom pomohli pri príprave dnešného sviatočného dňa – Poďakovania za úrody zeme.

(3) V nedeľu o dva týždne, teda 27.októbra 2019, budeme mať volebný konvent, na ktorom budeme voliť nového biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Materiály ku voľbám biskupa nájdete na nasledovnom odkaze: Voľby biskupa VD

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Voľby biskupa VD ECAV na Slovensku – 2019

V nadväznosti na pokyny Dištriktuálneho presbyterstva Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktoré boli prijaté 30.septembra 2019, zverejňujeme príslušné materiály k voľbám biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnia vo všetkých cirkevných zboroch Východného dištriktu ECAV na Slovensku 20.októbra 2019 alebo 27.októbra 2019.

Voľby 2018 – kandidačná listina na funkciu biskupa Východného dištriktu

 

Kandidáti na funkciu biskupa Východného dištriktu:

Cina Dušan – životopis

Hudáková Katarína – životopis

Mihoč Peter – životopis

Oznamy zo 16.nedele po Svätej Trojici – 6.október 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (13.októbra 2019) – bude to 17.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme Pánu Bohu ďakovať za úrody zeme. Na službách Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 15.nedele po Svätej Trojici – 29.september 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (6.októbra 2019) – bude to 16.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy zo 14.nedele po Svätej Trojici – 22.september 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (29.septembra 2019) – bude to 15.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 13.nedele po Svätej Trojici – 15.september 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (22.septembra 2019) – bude to 14.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More